Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Tjänstedesign - grundutbildning för HR (digital)

Hur kan tjänstedesign, också kallad användardriven innovation, hjälpa dig som arbetar inom HR att utveckla värdeskapande och resurseffektiva processer, arbetssätt och tjänster? Det får du lära dig på den här riktade utbildningen för HR. Efteråt har du med dig grundläggande kunskap om tjänstedesign, praktisk erfarenhet samt verktyg för att börja utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare och chefer. Tjänstedesign lämpar sig särskilt bra för att ta sig an komplexa utmaningar, till exempel kompetensförsörjnings- och arbetsmiljöfrågor. 

Bakrundsbild för sidhuvud
För vem?
För dig som arbetar inom HR-området i en offentlig verksamhet, och som vill lära dig metoder för att involvera medarbetare och chefer i utvecklingen av interna tjänster, processer och arbetssätt. Du kan också anmäla dig till en av våra ordinarie grundutbildningar om datumen inte skulle passa.
Pris
12 500 kr

Priset är exklusive moms. 

Praktisk info
Blandat lärande
Grundkurs
2 dagar.
Distans
02 sep - 03 sep
09:00 - 16:00
17 platser kvar
Boka uppdrag
Kan bokas som uppdragsutbildning för större grupper.
Kommande
Vill du få information om kommande utbildningar?

Se även våra ordinarie grundutbildningar i tjänstedesign. Dessa är inte särskilt fokuserade på tjänstedesign i interna utvecklingsarbeten för dig inom HR, men utbildningens upplägg och innehåll är i övrigt detsamma.

Tjänstedesign - grundutbildning (digital)

Tjänstedesign - frundutbildning (fysisk)

Varför tjänstedesign för HR? 

För att klara välfärdens kompetensförsörjning de kommande åren behöver offentlig sektor ställa om. Då handlar det dels om att hitta nya lösningar och att nyttja resurserna smartare. Men också att erbjuda en hållbar och utvecklande arbetsmiljö, där medarbetare trivs och vill vara kvar. I det omställningsarbetet är användarcentrerad utveckling och tjänstedesign en viktig pusselbit.

Tjänstedesign är en användarcentrerad metodik, där du utgår ifrån behov hos de som berörs och involverar dem i utvecklingen av verksamheten. Du följer en tydlig process och använder beprövade metoder för att arbeta utforskande, samskapande och iterativt, tillsammans med utförare och användare. 

Genom att lära känna era användare och få insikter om deras upplevelser och behov kan du fokusera på att lösa ”rätt” problem och hitta lösningar som skapar verklig användarnytta. Du kan också få upp ögonen för saker som inte efterfrågas, som ni kan sluta göra. Eftersom tjänstedesign är en iterativ och medskapande process, där du hela tiden involverar och testar med användare och utförare, skapar du även goda förutsättningar för att idéerna ska bli verklighet och spridas. 

Exempel på utmaningar att ta sig an med tjänstedesign: 

 • Hur kan vi som arbetsgivare göra det enklare och mer attraktivt för våra medarbetare att arbeta heltid? 
 • Hur kan vi främja lärande i vardagen på arbetsplatsen och genom hela arbetslivet? 
 • Hur kan vi skapa förutsättningar för våra medarbetare att vilja arbeta längre? 
 • Hur gör vi det attraktivt, utvecklande och hållbart att vara chef i vår organisation? 
 • Hur kan vi utveckla våra arbetssätt utifrån de nya reglerna för dygnsvila, på ett sätt som fungerar för våra medarbetare? 
 • Hur kan vi skapa och ta tillvara engagemang och möjliggöra medarbetarnas delaktighet kring verksamhetsutveckling?

Om utbildningen

Vår grundutbildning ger dig en grundförståelse för hur tjänstedesignprocessen går till samt när och på vilka sätt du kan använda dig av olika metoder och verktyg. Liksom i alla våra tjänstedesignutbildningar utgår vi ifrån Innovationsguiden – SKR:s modell och stöd för tjänstedesign i offentlig sektor. 

I våra ordinarie grundutbildningar utgår vi ifrån slutanvändaren när vi pratar om användaren – brukaren, patienten, kunden som verksamheten är till för.

På den här riktade utbildningen för HR kommer vi även att lyfta hur du kan använda tjänstedesign i interna utvecklingsarbeten, där användare i fokus blir medarbetare och/eller chefer.  Det gör vi dels genom anpassade fiktiva uppdrag, dels genom att vi tillsammans reflekterar och knyter an till de utmaningar som ni står inför i era verksamheter och i era roller.  

Kursmål

Efter utbildningen ska du kunna: 

 • redogöra för Innovationsguidens sex steg för att jobba med tjänstedesign. 
 • använda dig av vanliga tjänstedesignmetoder och verktyg med fokus på stegen Undersöka, Fokusera, Ta fram idéer och Testa idéer. 
 • redogöra för när och hur tjänstedesign kan användas för att utveckla tjänster i offentlig sektor.

Upplägg

Utbildningen inleds med en självstudiedel med inläsning, praktiska förberedelser och en hemuppgift. Därefter deltar du på två lärarledda, digitala heldagar där teori varvas med praktiskt arbete utifrån ett fiktivt uppdrag. På så sätt får du känna på hur det är att jobba användardrivet med tjänstedesign på riktigt. 

Du introduceras till tjänstedesign och hur angreppsättet kan användas, samt testar och utforskar verktyg och metoder så som användarresa, intervju, service safari och prototyping. 

Del 1 Självstudier
Under självstudiedelen skapar du en grundförståelse för vad tjänstedesign är och hur angreppsättet kan användas. Självstudiematerialet och hemläxan skickas till dig två veckor innan de lärarledda dagarna.

Självstudiematerialet består av: 

 • filmer och texter om tjänstedesign och exempel på när och hur det kan användas i praktiken, 
 • en hemuppgift där du får testa två metoder - service safari och användarresa - på egen hand, 
 • praktisk förberedelse av några moment som ska genomföras under de lärarledda dagarna, 
 • några reflektionsfrågor.
Lärarledda dagar (2 heldagar)
Under de lärarledda dagarna testar och utforskar du metoder och verktyg som är vanliga inom tjänstedesign och arbetar praktisk med ett fiktivt uppdrag tillsammans med övriga kursdeltagare. På den här kursen är uppdragen särskilt anpassade för dig som arbetar med HR-frågor.
 • Dagarna hålls digitalt mellan kl. 09:00 -16.00. 
 • Kortare teoripass varvas med övningar i smågrupper och reflektioner i helgrupp. 
 • Du får även möjlighet att träna på att hålla intervjuer med personer/användare som du bokat in i förväg. 
 • Då kursen bygger på samarbete i grupp förväntas du delta aktivt och vara närvarande under hela dagarna.

 

Bokningsvillkor

Läs mer om våra bokningsvillkor.

Läs intervjun med Lise-Lotte Bergström

Det här är tjänstedesign
Längd: 4:06
Kontakt person bild
Rickard Ahlberg
Rådgivare
Adda Kompetens
08-709 55 15
070-686 79 15

Se och jämför våra olika utbildningar för dig som är ny på tjänstedesign. 

Du kanske också vill kolla in: