Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Utbildningar

Tjänstedesign - grundutbildning för HR (digital)

I den här utbildningen får du som arbetar inom HR lära dig att använda tjänstedesign i din roll. Tjänstedesign är en metodik för användarcentrerad utveckling, där man utgår ifrån behov hos de som berörs och involverar dem i utvecklingen av nya processer, arbetssätt och tjänster. Metodiken lämpar sig särskilt bra för att ta sig an komplexa utmaningar, till exempel kompetensförsörjnings- och arbetsmiljöfrågor.  Efter utbildningen har du med dig verktyg och kunskap för att komma igång med att arbeta med tjänstedesign på hemmaplan.

Antal tillfällen
1 st
Nivå
Grundkurs
Pris
12 500 kr ex. moms
Relaterad aktivitet
Tjänstedesign - grundutbildning (digital)
29 November 2 dagar

Adress:
Digitalt, lärarledd, 2 dagar i följd.
Lediga platser:
16 platser kvar
Tid:
08:45 - 16:45

För att klara välfärdens kompetensförsörjning de kommande åren behöver offentlig sektor ställa om. Då handlar det dels om att hitta nya lösningar och att nyttja resurserna smartare. Men också att erbjuda en hållbar och utvecklande arbetsmiljö, där medarbetare trivs och vill vara kvar. I det omställningsarbetet är användarcentrerad utveckling och tjänstedesign en viktig pusselbit.

Om utbildningen

Utbildningen är en riktad variant av vår  grundutbildning i tjänstedesign som är framtagen av SKR och utgår ifrån Innovationsguidens sex steg - en pedagogisk modell för att ta sig an en tjänstedesignprocess.

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där du utgår från användarens behov och tar fram lösningar tillsammans med användare och utförare. Processen hjälper dig att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att idéer ska bli verklighet och spridas.

Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen arbetar ni i grupper med ett fiktivt uppdrag för att testa och lära er olika metoder.

I våra ordinarie grundutbildningar utgår vi ifrån slutanvändaren när vi pratar om användaren – brukaren, patienten, kunden som verksamheten är till för.

På den här riktade utbildningen för HR kommer vi även att lyfta hur du kan använda tjänstedesign i interna utvecklingsarbeten, där användare i fokus blir medarbetare och/eller chefer.  Det gör vi dels genom anpassade fiktiva uppdrag, dels genom att vi tillsammans reflekterar och knyter an till de utmaningar som ni står inför i era verksamheter och i era roller.  

Exempel på utmaningar som ni skulle kunna ta er an med hjälp av tjänstedesign:

 • Hur kan vi som arbetsgivare göra det enklare och mer attraktivt för våra medarbetare att arbeta heltid?
 • Hur kan vi främja lärande i vardagen på arbetsplatsen och genom hela arbetslivet?
 • Hur kan vi skapa förutsättningar för våra medarbetare att vilja arbeta längre?
 • Hur gör vi det attraktivt, utvecklande och hållbart att vara chef i vår organisation?
 • Hur kan vi utveckla våra arbetssätt utifrån de nya reglerna för dygnsvila, på ett sätt som fungerar för våra medarbetare?
 • Hur kan vi skapa och ta tillvara engagemang och möjliggöra medarbetarnas delaktighet kring verksamhetsutveckling?

Upplägg

Den digitala grundutbildningen består av två delar - en självstudiedel och två lärarledda dagar. 

Självstudier 

 • Under självstudiedelen skapar du en grundförståelse för vad tjänstedesign är och hur angreppssättet kan användas. 
 • Självstudiematerialet och hemläxan skickas till dig två veckor innan de lärarledda kursdagarna.
 • Materialet består av filmer, texter och du kommer behöva reflektera, svara på frågor samt testa två metoder på egen hand. 
 • Du behöver också praktiskt förbereda några moment som ska genomföras under de kursledda dagarna.
 • Räkna med att du behöver avsätta cirka 4-6 timmar för att utföra uppgifterna. 

Lärarledda dagar

Under de lärarledda dagarna testar och utforskar du metoder och verktyg som är vanliga inom tjänstedesign, tillsammans med övriga kursdeltagare. 

 • De lärarledda kursdagarna är heldagar, kl. 09-16.45 som hålls digitalt i Zoom.
 • Kortare teoripass varvas med övningar i smågrupper och reflektioner i helgrupp. 
 • Under kursdagarna arbetar du i grupp med ett fiktivt uppdrag. På den här kursen är uppdragen särskilt anpassade för dig som arbetar med HR-frågor.
 • Då kursen bygger på samarbete i grupp förväntas du delta aktivt och vara närvarande under hela dagarna.

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig särskilt till dig som arbetar inom HR-området i en offentlig verksamhet. Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet på tjänstedesign.

Tips från tidigare deltagare: ”kroka arm och gå kursen med en kollega, så kan ni stötta och lära av varandra i ert fortsatta arbete på hemmaplan!”

Efter genomgången utbildning ska du kunna: 

 • redogöra för Innovationsguidens sex steg för att jobba med tjänstedesign. 
 • använda dig av vanliga tjänstedesignmetoder och verktyg med fokus på stegen Undersöka, Fokusera, Ta fram idéer och Testa idéer. 
 • redogöra för när och hur tjänstedesign kan användas för att utveckla tjänster i offentlig sektor. 
 Alla deltagare tilldelas ett diplom efter avslutad kurs.

Kontakt vid frågor

Har du frågor om kursinnehållet är du välkommen att kontakta oss på innovationsguiden@skr.se.

Frågor om anmälan hänvisas till kursadmin@adda.se

För vem?

För dig som arbetar inom HR-området i offentlig sektor och vill lära dig metoder för att jobba med användarcenterad verksamhetsutveckling.

Hur? 

Utbildningen bygger på att du får lära genom att göra, under två lärarledda digitala heldagar + 4-6 timmar förberedande självstudier.

 

Innovationsguidens sex steg

I denna kurs utgår vi ifrån Innovationsguidens sex steg - en pedagogisk modell för att ta sig an en tjänstedesignprocess.

Läs mer på innovationsguiden.se (nytt fönster)

I vårt nätverk får du kompetensutveckling, omvärldsbevakning och nätverka med andra kring användardriven innovation och tjänstedesign.