Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Utbildningar

Utbilda i tjänstedesign

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor som har erfarenhet av att jobba med tjänstedesign, som nu vill lära ut till andra. Under kursen får du kunskap och verktyg för att börja hålla SKR:s grundutbildning i tjänstedesign i egen regi.


Antal tillfällen
2 st
Nivå
Okänd
Pris
9900 kr ex. moms
Relaterad aktivitet
Tjänstedesign - grundutbildning (fysisk)
27 September 2 dagar

Adress:
Distans, 2 halvdagar, lärarledd
Lediga platser:
5 platser kvar
Tid:
12:30 - 17:00
18 Oktober 2 dagar

Adress:
Distans, 2 halvdagar, lärarledd
Lediga platser:
20 platser kvar
Tid:
12:30 - 17:00

Kommande kurstillfällen: 27-28 september eller 18-19 oktober
Tider: 12.30-17.00 båda dagarna

Kursen hålls som två halvdagar + en dags förberedande självstudier motsvarande en dag.

Om utbildningen

Du som går ”Utbilda i tjänstedesign” lär dig att hålla den fysiska varianten av SKR:s ”Grundutbildning i tjänstedesign” - en tvådagars utbildning som bygger på Innovationsguidens sex steg - en pedagogisk modell för att ta sig an en tjänstedesignprocess.

Efter genomgången utbildning får du tillgång till ett upparbetat och välbeprövat material med presentationer och övningar som du använder dig av när du på egen hand håller utbildningen, i egen regi.

Upplägg och innehåll

Utbildningen motsvarar två heldagar och består av en självstudiedel motsvarande cirka en dag och två lärarledda halvdagar.

Självstudier

Tre veckor före de lärarledda dagarna får du tillgång undervisningsmaterialet för SKR:s Grundutbildning i tjänstedesign (fysisk) - det material som du kommer att använda när du själv undervisar. Du förväntas gå igenom materialet på egen hand, inklusive tillhörande handledning, och reflektera över det utifrån din roll som utbildare.

Medverkan på de lärarledda dagarna förutsätter att du lagt cirka en arbetsdag på dina självstudier och svarat på tillhörande reflektionsfrågor.

Lärarledda kursdagar

De lärarledda dagarna hålls digitalt (i Zoom) som två på varandra följande halvdagar. Då går vi igenom grundutbildningens olika delar och hur du som utbildare kan förmedla och lära ut innehållet till andra. Kortare teoripass varvas med diskussioner och reflektioner i större och mindre grupper. 

Vi reflekterar kring hur de olika delarna och metoderna används för att lära ut tjänstedesign. Dessutom tittar vi på återkommande frågor och argument som kan dyka upp under en kurs och tränar på hur du som utbildare kan bemöta dem.

Mål med kursen

Målet med kursen är att du ska få kunskap och verktyg för att känna dig väl förberedd, trygg och peppad på att börja hålla SKR:s Grundutbildning i tjänstedesign på plats i din egen organisation!

Observera att utbildningen fokuserar på att hålla den fysiska varianten av grundutbildningen. Det finns dock material att använda för dig som vill kunna hålla en digital variant, men vi kommer inte att gå in på det upplägget på den här utbildningen.

Efter genomgången utbildning ska du kunna:

 • förmedla grundläggande kunskap om tjänstedesign i teori och praktik, med utgångspunkt i Innovationsguidens sex steg.
 • använda grundläggande faciliteringsmetoder.
 • förmedla när och hur tjänstedesign kan användas, med särskilt fokus på offentliga verksamheter.
 • skapa förutsättningar för ett bra lärande.

När du gått utbildningen får du tillgång till:

 • utbildnings-PPT med anteckningar, att använda när du själv håller Grundutbildningen i tjänstedesign i egen regi.
 • kompendium med handledning och tips till dig som utbildare.
 • material för att kommunicera att ni håller SKR:s grundutbildning i egen regi – med egna utbildare men med vårt material.
 • ett samarbetsrum där allt utbildningsmaterial samlas och där du kan nätverka och ställa frågor till andra utbildare.

Att hålla kurs i egen regi:

 • Konceptet ”i egen regi” innebär att en annan aktör än SKR eller Adda håller i utbildningen.
 • För att få hålla en utbildning i egen regi ska du arbeta inom den offentliga sektorn och ha gått ”Utbilda i tjänstedesign”.
 • Kursupplägg, presentationer, material och övningar är framtagna av Innovationsguiden (SKR).
 • Utbildningsmaterialet får enbart användas av dig som utbildare och delas inom din organisation. Vi ber dig att respektera detta genom att inte sprida, sälja eller använda materialet på annat sätt utan tillstånd från kursansvariga.

Målgrupp och förkunskaper 

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor som har erfarenhet av att jobba med tjänstedesign, som nu vill lära ut till andra. För att kunna förmedla tjänstedesign till andra, både som förhållningssätt och arbetssätt, är det viktigt att du har goda kunskaper i ämnet. Vi ser också att det är önskvärt med egen erfarenhet. Ju mer erfarenhet och egna exempel du har att dela med dig av, desto enklare kommer det bli att förmedla vidare och motivera andra.  

Vi tror att du har:

 • gått SKR:s Grundutbildning i tjänstedesign, hos SKR/Adda eller hos en offentlig aktör i egen regi (andra kursledare, samma kursinnehåll), alternativt att du gått en annan grundläggande utbildning i tjänstedesign eller motsvarande.
 • egen erfarenhet av att ha arbetat med tjänstedesign i något typ av utvecklingsprojekt.

Om du inte har gått just SKR:s grundutbildning kommer du att behöva ägna mer tid åt dina förberedelser och självstudier inför de lärarledda dagarna. Det beror på att vi sett att det är svårare att ta till sig Utbilda-kursen, trots tidigare tjänstedesignerfarenhet, när man inte själv har gått och upplevt den kurs som man ska lära sig att hålla.0

Du som anmäler dig till utbildningen kommer att få fylla i ett formulär där du får berätta lite om dina förkunskaper och dina förväntningar på utbildningen.

Rekommendation – teama ihop dig med en kollega

Vår erfarenhet är att det är bra att vara två kursledare när man håller den här typen av tvådagarsutbildning. Då är ni två som delar på utbildningsansvaret, som bidrar med olika perspektiv och erfarenheter och stöttar kursdeltagarna i de olika momenten. Det är också skönt att ha någon att bolla med inför, under och efter kursen.

Därför rekommenderar vi att ni redan nu ser över vem/vilka som ska hålla grundutbildningen i er organisation, och om ni kan gå den här utbildningen tillsammans!

Välkommen med din anmälan!

Kontakt vid frågor

Har du frågor om kursinnehållet är du välkommen att kontakta oss på innovationsguiden@skr.se.

Frågor om anmälan hänvisas till kursadmin@adda.se

Villkor för anmälan och avbokning

 • Kursen är endast öppen för anställda i offentlig sektor.  
 • Anmälan är personlig, men du har möjlighet att överlåta din plats till en kollega om ändringen sker senast 21 dagar före kursstart. 
 • Fram till 21 dagar innan kursstart kan du avboka din plats utan avgift. Vid avbokning senare än 21 dagar innan kursstart faktureras hela beloppet. Ombokning kan göras till senare kurstillfälle i mån av plats. 
 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.
 • Fakturering av kursavgift sker alltid efter kurstillfället, fakturan skickas från Adda AB. 

Avbokning och ändringar i anmälan ska ske skriftligen till kursadmin@adda.se 

Innovationsguidens sex steg

I denna kurs utgår vi ifrån Innovationsguidens sex steg - en pedagogisk modell för att ta sig an en tjänstedesignprocess.

Läs mer på innovationsguiden.se (nytt fönster)