Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Utbilda i tjänstedesign

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor som har erfarenhet av att jobba med tjänstedesign, som nu vill lära ut till andra. Under kursen får du kunskap och verktyg för att börja hålla SKR:s grundutbildning i tjänstedesign i egen regi.


Bakrundsbild för sidhuvud
För vem?
För dig i offentlig sektor som vill lära ut tjänstedesign till andra. För att gå utbildningen bör du ha god kunskap tjänstedesign, exempelvis genom vår grundutbildning, samt praktisk erfarenhet av att jobba med metodiken.
Pris
9900 kr

Priset är exklusive moms. 

Praktisk info
Blandat lärande
Påbyggnadskurs
2 lärarledda halvdagar + 1 dag självstudier.
Distans
02 okt - 03 okt
Digitalt i Zoom
12:30 - 17:00
20 platser kvar
27 nov - 28 nov
Digitalt i Zoom
12:30 - 17:00
20 platser kvar
Kommande
Vill du få information om kommande utbildningar?

Om utbildningen

Du som går ”Utbilda i tjänstedesign” lär dig att hålla den fysiska varianten av SKR:s Grundutbildning i tjänstedesign - en tvådagars utbildning som bygger på Innovationsguidens sex steg - en pedagogisk modell för att ta sig an en tjänstedesignprocess.

Efter utbildningen får du tillgång till ett upparbetat och välbeprövat material med presentationer och övningar som du får använda dig av när du på egen hand håller utbildningen, i egen regi.

Kursmål

Målet med kursen är att du ska få kunskap och verktyg för att känna dig väl förberedd, trygg och peppad på att börja hålla SKR:s Grundutbildning i tjänstedesign på plats i din egen organisation. 

Observera att utbildningen fokuserar på att hålla den fysiska varianten av grundutbildningen. Det finns även material att använda för dig som vill kunna hålla en digital variant, men vi kommer inte att gå in på det upplägget under den här utbildningen.

Efteråt ska du kunna:

 • förmedla grundläggande kunskap om tjänstedesign i teori och praktik, med utgångspunkt i Innovationsguidens sex steg.
 • använda grundläggande faciliteringsmetoder.
 • förmedla när och hur tjänstedesign kan användas, med särskilt fokus på offentliga verksamheter.
 • skapa förutsättningar för ett bra lärande.

Du får tillgång till:

 • utbildnings-PPT med anteckningar, att använda när du själv håller Grundutbildningen i tjänstedesign i egen regi. 
 • kompendium med handledning och tips till dig som utbildare.
 • material för att kommunicera att ni håller SKR:s grundutbildning i egen regi – med egna utbildare men med vårt material.
 • ett samarbetsrum där allt utbildningsmaterial samlas och där du kan nätverka och ställa frågor till andra utbildare.

Att hålla kurs i egen regi

 • Konceptet ”i egen regi” innebär att en annan aktör än SKR eller Adda håller i grundutbildningen.
 • Kursupplägg, presentationer, material och övningar är framtagna av Innovationsguiden (SKR) oså att upplägget är detsamma och känns igen oavsett vem som håller i utbildningen.
 • För att få hålla en utbildning i egen regi ska du arbeta inom den offentliga sektorn och ha gått ”Utbilda i tjänstedesign”.
 • Utbildningsmaterialet får enbart användas av dig som utbildare och delas inom din organisation. Vi ber dig att respektera detta genom att inte sprida, sälja eller använda materialet på annat sätt utan tillstånd från kursansvariga.

Förkunskaper 

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor som har erfarenhet av att jobba med tjänstedesign, som nu vill lära ut till andra. För att kunna förmedla tjänstedesign till andra, både som förhållningssätt och arbetssätt, är det viktigt att du har goda kunskaper i ämnet. Vi ser också att det är önskvärt med egen erfarenhet. Ju mer erfarenhet och egna exempel du har att dela med dig av, desto enklare kommer det bli att förmedla vidare och motivera andra.  

Vi tror att du har:

 • gått SKR:s Grundutbildning i tjänstedesign, hos SKR/Adda eller hos en offentlig aktör i egen regi (andra kursledare, samma kursinnehåll), alternativt att du gått en annan grundläggande utbildning i tjänstedesign eller motsvarande.
 • egen erfarenhet av att ha arbetat med tjänstedesign i något typ av utvecklingsprojekt.

Om du inte har gått just SKR:s grundutbildning kommer du att behöva ägna mer tid åt dina förberedelser och självstudier inför de lärarledda dagarna. Det beror på att vi sett att det är svårare att ta till sig Utbilda-kursen, trots tidigare tjänstedesignerfarenhet, när man inte själv har gått och upplevt den kurs som man ska lära sig att hålla.

Du som anmäler dig till utbildningen kommer att få fylla i ett formulär där du får berätta lite om dina förkunskaper och dina förväntningar på utbildningen.

Upplägg

Upplägg och innehåll

Utbildningen motsvarar två heldagar och består av en självstudiedel motsvarande cirka en dag och två lärarledda halvdagar.

Del 1 - Självstudier

Tre veckor före de lärarledda dagarna får du tillgång undervisningsmaterialet för SKR:s Grundutbildning i tjänstedesign (fysisk) - det material som du kommer att använda när du själv undervisar. Du förväntas gå igenom materialet på egen hand, inklusive tillhörande handledning, och reflektera över det utifrån din roll som utbildare.

Medverkan på de lärarledda dagarna förutsätter att du lagt cirka en arbetsdag på dina självstudier och svarat på tillhörande reflektionsfrågor.

Del 2 - Lärarledda dagar

De lärarledda dagarna hålls digitalt i Zoom som två på varandra följande halvdagar.

Då går vi igenom grundutbildningens olika delar och hur du som utbildare kan förmedla och lära ut innehållet till andra. Kortare teoripass varvas med diskussioner och reflektioner i större och mindre grupper. 

Vi reflekterar kring hur de olika delarna och metoderna används för att lära ut tjänstedesign. Dessutom tittar vi på återkommande frågor och argument som kan dyka upp under en kurs och tränar på hur du som utbildare kan bemöta dem.

Rekommendation – teama ihop dig med en kollega

Vår erfarenhet är att det är bra att vara två kursledare när man håller den här typen av tvådagarsutbildning. Då är ni två som delar på utbildningsansvaret, som bidrar med olika perspektiv och erfarenheter och stöttar kursdeltagarna i de olika momenten. Det är också skönt att ha någon att bolla med inför, under och efter kursen.

Därför rekommenderar vi att ni redan nu ser över vem/vilka som ska hålla grundutbildningen i er organisation, och om ni kan gå den här utbildningen tillsammans!

Kursledare

Jenny Johansson.jpg
Jenny Johansson

Under mina drygt 25 år som konsult inom tjänstedesignområdet har jag haft fokus på behovsanalys, effekt- och nyttostyrning, och affärs- och verksamhetsutveckling. Något av det bästa jag vet är att stötta individer och team i utforskning och lösning av problem som är viktiga på riktigt.

Ett designmässigt arbetssätt är på samma gång lekfullt, strukturerat och effektivt, vilket enligt mig gör det till det mest människoanpassade sättet att ta sig an utmaningar på.

Läs mer om Jenny

Richard Berge Sundwall.jpg
Richard Berge Sundwall

Jag har jobbat med tjänstedesign i en kommun de senaste åtta åren, med allt från trafik-, trygghets- och digitaliseringsfrågor. För mig är lärandet det roligaste med tjänstedesign och det är otroligt givande att stötta andra och hjälpa dem att upptäcka styrkan i arbetssättet, och hur lustfyllt det är.

De aha-upplevelser man kan få av att möta användare, att förstå behoven och sen se mönster - det är så kul!

Läs mer om Richard

Bokningsvillkor

Läs mer om våra bokningsvillkor.

I vårt nätverk får du kompetensutveckling, omvärldsbevakning och nätverka med andra kring användardriven innovation och tjänstedesign.

Har du frågor?

Tommy Eriksson och Rickard Ahlberg

Du når oss enklast på kompetens@adda.se eller genom att boka ett möte direkt med oss.

När kan man använda tjänstedesign?

Tjänstedesign används brett inom den offentliga sektorn inom till exempel:

 • socialtjänsten
 • HR-området
 • kultur och fritid
 • hälso- och sjukvård
 • äldreomsorgen
 • skolan
 • samhällsbyggnad

Ta del av några konkreta exempel

Relaterad aktivitet
Du kanske också vill kolla in: