Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Tjänstedesign - grundutbildning (digital)

Hur kan tjänstedesign, också kallad användardriven innovation, hjälpa oss att leverera värdeskapande och resurseffektiva välfärds- och samhällstjänster? Det får du lära dig på den här utbildningen. Efteråt har du med dig grundläggande kunskap om tjänstedesign, praktisk erfarenhet samt verktyg för att börja utveckla verksamheten utifrån era användares behov.

Bakrundsbild för sidhuvud
För vem?
För anställda i offentlig sektor som vill få praktisk erfarenhet och lärarledd handledning för att lära sig metoder för att involvera användare i utvecklingen av verksamhetens tjänster, processer och arbetssätt. Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet på tjänstedesign!
Pris
12 500 kr

Priset är exklusive moms. 

Praktisk info
Blandat lärande
Grundkurs
2 dagar + 4-6 h självstudier
Distans
04 sep - 05 sep
Digitalt i Zoom
09:00 - 16:00
13 platser kvar
11 dec - 12 dec
Digitalt i Zoom
09:00 - 16:00
19 platser kvar
Kommande
Vill du få information om kommande utbildningar?

Varför tjänstedesign i offentlig sektor? 

Offentlig sektor står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. Vi behöver utnyttja våra resurser på ett bättre sätt och använda varje krona där den skapar mest värde. Då är det viktigt att vi förstår vad våra invånare behöver och får större insikt i deras perspektiv på våra samhällstjänster. 

Tjänstedesign är en användarcentrerad metodik, där du utgår ifrån behov hos de som berörs och involverar dem i utvecklingen av verksamheten. Du följer en tydlig process och använder beprövade metoder för att arbeta utforskande, samskapande och iterativt, tillsammans med utförare och användare. 

Genom att lära känna era användare och få insikter om deras upplevelser och behov kan du fokusera på att lösa ”rätt” problem och hitta lösningar som skapar verklig användarnytta. Du kan också få upp ögonen för saker som inte efterfrågas, som ni kan sluta göra. Eftersom tjänstedesign är en iterativ och medskapande process, där du hela tiden involverar och testar med användare och utförare, skapar du även goda förutsättningar för att idéerna ska bli verklighet och spridas. 

Tjänstedesign hjälper dig att: 

 • ta dig an komplexa frågor utan enkla svar, 
 • gå från antaganden till verkliga insikter, 
 • hitta nya lösningar och arbetssätt för att skapa mer användarnytta, 
 • fokusera på att göra rätt saker, snarare än att göra saker rätt. 
 • nyttja resurser smartare. 

Om utbildningen

Vår grundutbildning ger dig en grundförståelse för hur tjänstedesignprocessen går till samt när och på vilka sätt du kan använda dig av olika metoder och verktyg. Liksom i alla våra tjänstedesignutbildningar utgår vi ifrån Innovationsguiden – SKR:s modell och stöd för tjänstedesign i offentlig sektor. 

Flera som gått utbildningen arbetar som:
 • Verksamhetsutvecklare
 • Projektledare
 • Innovationsledare
 • Digitaliseringsstrateger
 • Utvecklingsledare

Kursmål

Efter utbildningen ska du kunna: 

 • redogöra för Innovationsguidens sex steg för att jobba med tjänstedesign. 
 • använda dig av vanliga tjänstedesignmetoder och verktyg med fokus på stegen Undersöka, Fokusera, Ta fram idéer och Testa idéer. 
 • redogöra för när och hur tjänstedesign kan användas för att utveckla tjänster i offentlig sektor.

Så går det till

Utbildningen inleds med en självstudiedel med inläsning, praktiska förberedelser och en hemuppgift. Därefter deltar du på två lärarledda, digitala heldagar där teori varvas med praktiskt arbete utifrån ett fiktivt uppdrag. På så sätt får du känna på hur det är att jobba användardrivet med tjänstedesign på riktigt. 

Du introduceras till tjänstedesign och hur angreppsättet kan användas, samt testar och utforskar verktyg och metoder så som användarresa, intervju, service safari och prototyping.

Del 1 - Självstudier
Under självstudiedelen skapar du en grundförståelse för vad tjänstedesign är och hur angreppsättet kan användas. Självstudiematerialet och hemläxan skickas till dig två veckor innan de lärarledda kursdagarna. Räkna med att du behöver avsätta cirka 4-6 timmar för att utföra uppgifterna.

Självstudiematerialet består av: 

 • filmer och texter om tjänstedesign och exempel på när och hur det kan användas i praktiken, 
 • en hemuppgift där du får testa två metoder - service safari och användarresa - på egen hand, 
 • praktisk förberedelse av några moment som ska genomföras under de lärarledda dagarna, 
 • några reflektionsfrågor.
Del 2 - lärarledda dagar
Under de lärarledda dagarna testar och utforskar du metoder och verktyg som är vanliga inom tjänstedesign och arbetar praktisk med ett fiktivt uppdrag tillsammans med övriga kursdeltagare.
 • Dagarna hålls i Zoom mellan kl. 09-16.00 
 • Kortare teoripass varvas med övningar i smågrupper och reflektioner i helgrupp. 
 • Du får även möjlighet att träna på att hålla intervjuer med personer/användare som du bokat in i förväg. 
 • Då kursen bygger på samarbete i grupp förväntas du delta aktivt och vara närvarande under hela dagarna.

Bokningsvillkor

Läs mer om våra bokningsvillkor.

I vårt nätverk får du kompetensutveckling, omvärldsbevakning och nätverka med andra kring användardriven innovation och tjänstedesign.

Om tjänstedesign och digital mognad

För att öka din organisations digitala mognad är användarcentrering en av 26 principer offentliga organisationer behöver utveckla. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för.

 

Det här är tjänstedesign
Längd: 4:06
Kontakt person bild
Rickard Ahlberg
Rådgivare
Adda Kompetens
08-709 55 15
070-686 79 15

Se och jämför våra olika utbildningar för dig som är ny på tjänstedesign. 

När kan man använda tjänstedesign?

Tjänstedesign används brett inom den offentliga sektorn inom till exempel:

 • socialtjänsten
 • HR-området
 • kultur och fritid
 • hälso- och sjukvård
 • äldreomsorgen
 • skolan
 • samhällsbyggnad

Ta del av några konkreta exempel

Relaterad kurs
Du kanske också vill kolla in: