Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Utlämnande av anbudshandlingar

Sedan januari 2017 tillämpar Adda Inköpscentral AB (inköpscentralen) villkor om utlämnande av anbudshandlingar i alla upphandlingar som inköpscentralen genomför i eget namn. Villkoren gäller inte i upphandlingar där inköpscentralen är ombud.

Även om inköpscentralen inte omfattas av offentlighetsprincipen har ledningen beslutat att vi ska ha ett öppet förfarande när det gäller inkomna anbudshandlingar i våra ramavtalsupphandlingar. Inköpscentralen har därför en rutin som innebär att de leverantörer som lämnar in anbud i inköpscentralens upphandlingar kommer få möjlighet till insyn i varandras anbud. Det innebär att transparens är ett villkor för att delta i inköpscentralens upphandlingar.
Villkoren om utlämnande av anbudshandlingar gäller för upphandlingar som inköpscentralen gör i eget namn men inte i upphandlingar där inköpscentralen är ombud för kommuner eller regioner. Då gäller offentlighetsprincipen och lagen om offentlighet och sekretess.

Leverantör kan begära sekretess

Även när inköpscentralen tillämpar sin egen rutin finns begränsningar för vad som får lämnas ut. Vissa uppgifter kan anses vara konfidentiella och leverantören har då möjlighet att önska att dessa inte ska lämnas ut vid en förfrågan. I sådant fall behöver leverantören komplettera sitt anbud med en kopia på anbudet där dessa uppgifter är dolda (sekretessanbud). Det ska göras inom viss tid, som framgår av förfrågningsunderlaget, efter anbudsöppningen.

Handlingar lämnas ut till domstolar och rättsvårdande myndigheter

Lagen om företagshemligheter gör att vi, vid risk för skadestånd, inte får lämna ut sådant som anbudsgivaren anser vara företagshemligheter till vem som helst. Vi lämnar däremot alltid ut handlingar till domstolar eller andra rättsvårdande myndigheter när de begär det.

Uppgifter blir offentliga efter avtalstecknande

I inköpscentralens upphandlingar får leverantörer inte kräva sekretess – på uppgifter om priser, rabatter, information om erbjudna varor och tjänster samt uppgifter till kontaktpersoner – när avtalet väl har trätt i kraft. Dessa uppgifter måste normalt finnas tillgängliga för beställare på vår webbplats och i inköpscentralens avtalsdatabas Tendsign för att avtalet ska kunna tillämpas.

Utlämnande av handlingar

Vid förfrågan om utlämnande av anbudshandlingar kommer vi att göra en bedömning utifrån eventuella sekretessförbehåll om vilka uppgifter som ska lämnas ut.
Den som begär utlämnande av handlingar kommer, så långt det är möjligt, få besked inom 24 timmar om begäran kommer in under en vardag. Handlingarna kommer dock tidigast att lämnas ut efter den tidpunkt då tilldelningsbeslut meddelats.

För frågor, kontakta:
Kontakt person bild
Åsa Edman
Chefsjurist
Adda
08 709 59 56
072 528 41 36