Delområde 4 - Second opinion/fördjupad personbedömning

Delområde 4 omfattar en second opinon/fördjupad personbedömning. Detta innebär en genomlysning av en eller flera slutkandidater i er rekryteringsprocess. Genomlysningen omfattar en fördjupad intervju och arbetspsykologiska tester.

Second opinion omfattar exempelvis

 • personlighetsbedömning,
 • bedömning av begåvning,
 • riskbedömning
 • djupintervju av kandidater

I processen ingår följande moment:

 1. Uppstartsmöte
 2. Genomförande av tester
 3. Djupintervju
 4. Analys och sammanställning av resultat
 5. Återkoppling till kandidat och beställare

En mer utförlig beskrivning av ramavtalets omfattning framgår av kravspecifikationen (länk till TendSign finns under flik leverantörer på huvudsidan på ramavtalet kapitel 7 i förfrågningsunderlaget).

Avropsordning

Vid avrop gäller förnyad konkurrensutsättning. För stöd vid avrop från ramavtalet se Avropsvägledning – Delområde 4 Second Opinion nedan.

Ramavtalet är uppdelat i 21 geografiska områden efter Sveriges län. Ni avropar från det geografiska område där ni har ert säte. Information om leverantörer per delområde och geografiska län finns i en excelfil längre ner på sidan.

 1. Stockholms län
 2. Uppsala län
 3. Södermanlands län
 4. Östergötlands län
 5. Örebro län
 6. Västmanlands län
 7. Jönköpings län
 8. Kronobergs län
 9. Kalmar län
 10. Gotlands län
 11. Blekinge län
 12. Skåne län
 13. Hallands län
 14. Västra Götalands län
 15. Värmlands län
 16. Dalarnas län
 17. Gävleborgs län
 18. Västernorrlands län
 19. Jämtlands län
 20. Västerbottens län
 21. Norrbottens län

Länkar för mer information delområde 4: