Ramavtal och avtalskategorier

Vi vill underlätta vardagen för våra kunder. Därför hjälper vi kommuner och regioner med strategiskt inköp och ramavtal. För att ta fram relevanta ramavtal som gör nytta har vi en ständig dialog med kommuner och regioner, och lyssnar på deras behov. Ramavtalen är uppdelade i kategorier, klicka på kategorirubriken om du är nyfiken på att veta mer. Stockholms inköpscentral STIC:s ramavtal hittar du längst ned på sidan.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Flerbostadshus med alla typer av bostäder, samt tillfälliga lokallösningar i form av hyrda moduler.

Elenergi, bränslepellets, solcellslösningar samt drivmedel både för stationstankning och i bulk.

Köp av bilar för olika ändamål och finansieringslösningar för fordonsinköp.

Applikationer till verksamhetsanpassade system, programvarulicenser och volymavtal.

Ny teknik som effektiviserar välfärden och ger trygghet för brukare, anhöriga och vårdpersonal.

Användarnära produkter och tjänster för teknik- och affärsmodellskiften.

Hjälp med att boka resor och övernattningar för personer eller grupper.

Stöttar socialtjänsten med ramavtal, digitalt avropsstöd och uppföljning inom HVB, konsulentstödd familjehemsvård och stödboende.

Stockholms Inköpscentral STIC

Dessa ramavtal har Stockholms inköpscentral - STIC - upphandlat på uppdrag av kommuner i Stockholms län.