Adda Kompetens

Vårt uppdrag från SKR är att bidra till att kommuner och regioner står bättre rustade för att leverera framtidens välfärd. Därför erbjuder vi utbildningar i smarta format, relevant litteratur, digitala HR-tjänster, avtal, lagar och tryckt material för välfärdens behov.