Adda Kompetens

I allt vi gör strävar vi efter att inspirera och bidra till att stärka varje kommuns och regions förmåga att trygga kompetensförsörjningen och ställa om i en digital tid. Därför erbjuder vi utbildningar i smarta format, relevant litteratur, digitala HR-tjänster, avtal, lagar och tryckt material för välfärdens behov.