Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Tjänstedesign - grundutbildning för upphandlare (digital)

Hur kan du som arbetar med upphandling använda tjänstedesign för att skapa relevanta avtal som är attraktiva för såväl leverantörer som beställare? Det får du lära dig på den här riktade utbildningen för upphandlare. Efteråt har du med dig grundläggande kunskap om tjänstedesign, praktisk erfarenhet samt verktyg för att börja utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare och chefer. Tjänstedesign lämpar sig särskilt bra för att ta sig an komplexa utmaningar, till exempel för att förstå behov och kravställa rätt.

Bakrundsbild för sidhuvud
För vem?
För dig som arbetar med upphandling i en offentlig verksamhet, och som vill lära dig metoder för att involvera medarbetare och chefer för att skapa relevanta avtal som är attraktiva för såväl leverantörer som beställare. Du kan också anmäla dig till en av våra ordinarie grundutbildningar om datumen inte skulle passa.
Pris
12 500 kr

Priset är exklusive moms.

Praktisk info
Blandat lärande
Grundkurs
2 dagar
Distans
15 okt - 16 okt
09:00 - 16:00
20 platser kvar
Kommande
Vill du få information om kommande utbildningar?

Se även våra ordinarie grundutbildningar i tjänstedesign. Dessa är inte särskilt fokuserade på tjänstedesign i interna utvecklingsarbeten för dig som arbetar med upphandling, men utbildningens upplägg och innehåll är i övrigt detsamma.

Tjänstedesign - grundutbildning (digital)

Tjänstedesign - frundutbildning (fysisk)

Varför tjänstedesign för upphandare?

För att möta framtidens krav på hållbarhet och effektivitet inom offentlig sektor, måste vi ompröva våra upphandlingsstrategier. Det innebär att hitta nya lösningar och använda resurser på ett smartare sätt, samt att erbjuda en hållbar och utvecklande arbetsmiljö för alla inblandade. Användarcentrerad utveckling och tjänstedesign är nyckelkomponenter i denna omställning.

Användarcentrerad metodik

Tjänstedesign är en metodik som fokuserar på användarnas behov och involverar dem i utvecklingsprocessen. Du följer en klar process och använder beprövade metoder för att utforska, samarbeta och testa tillsammans med både interna och externa intressenter.

Insikter och lösningar

Genom att förstå användarnas upplevelser och behov kan du fokusera på att lösa de “rätta” problemen och hitta lösningar som ger verkligt värde. Tjänstedesignens iterativa och medskapande process innebär att du kontinuerligt involverar och testar med användare och intressenter, vilket ökar chanserna för att idéerna blir verklighet och sprids.

Exempel på upphandlingsutmaningar

 • Hur kan vi göra upphandlingsprocessen enklare och mer attraktiv för leverantörer?
 • Hur kan vi främja innovation och hållbarhet genom våra ramavtal?
 • Hur kan vi skapa förutsättningar för långsiktiga och fördelaktiga relationer med leverantörer?
 • Hur kan vi utveckla våra processer för att ge möjligheten att medverka i upphandlingar för såväl lokala små som stora nationella leverantörer?

Om utbildningen

Vår grundutbildning ger dig en grundförståelse för hur tjänstedesignprocessen går till samt när och på vilka sätt du kan använda dig av olika metoder och verktyg. Liksom i alla våra tjänstedesignutbildningar utgår vi ifrån Innovationsguiden – SKR:s modell och stöd för tjänstedesign i offentlig sektor. 

I våra ordinarie grundutbildningar utgår vi ifrån slutanvändaren när vi pratar om användaren – brukaren, patienten, kunden som verksamheten är till för.

På den här riktade utbildningen för upphandlare kommer vi även att lyfta hur du kan använda tjänstedesign i en upphandlingsprocess. Det gör vi dels genom anpassade fiktiva uppdrag, dels genom att vi tillsammans reflekterar och knyter an till de utmaningar som ni står inför i era verksamheter och i era roller.

Kursmål

Efter utbildningen ska du kunna: 

 • Beskriva Innovationsguidens sex steg för att arbeta med tjänstedesign.
 • Använda vanliga tjänstedesignmetoder och verktyg, särskilt för stegen Undersöka, Fokusera, Ta fram idéer och Testa idéer.
 • Förklara när och hur tjänstedesign kan användas för att utveckla tjänster inom offentlig sektor.

Upplägg

Utbildningen inleds med en självstudiedel med inläsning, praktiska förberedelser och en hemuppgift. Därefter deltar du på två lärarledda, digitala heldagar där teori varvas med praktiskt arbete utifrån ett fiktivt uppdrag. På så sätt får du känna på hur det är att jobba användardrivet med tjänstedesign på riktigt. 

 

Del1 Självstudier
Under självstudiedelen skapar du en grundförståelse för vad tjänstedesign är och hur angreppsättet kan användas. Självstudiematerialet och hemläxan skickas till dig två veckor innan de lärarledda dagarna.

Självstudiematerialet består av: 

 • filmer och texter om tjänstedesign och exempel på när och hur det kan användas i praktiken, 
 • en hemuppgift där du får testa två metoder - service safari och användarresa - på egen hand, 
 • praktisk förberedelse av några moment som ska genomföras under de lärarledda dagarna, 
 • några reflektionsfrågor.
Lärarledda dagar (2 heldagar)
Under de lärarledda dagarna testar och utforskar du metoder och verktyg som är vanliga inom tjänstedesign och arbetar praktisk med ett fiktivt uppdrag tillsammans med övriga kursdeltagare. På den här kursen är uppdragen särskilt anpassade för dig som arbetar med HR-frågor.
 • Dagarna hålls digitalt mellan kl. 09:00 -16.00. 
 • Kortare teoripass varvas med övningar i smågrupper och reflektioner i helgrupp. 
 • Du får även möjlighet att träna på att hålla intervjuer med personer/användare som du bokat in i förväg. 
 • Då kursen bygger på samarbete i grupp förväntas du delta aktivt och vara närvarande under hela dagarna.

Bokningsvillkor

Läs mer om våra bokningsvillkor.

I vårt nätverk får du kompetensutveckling, omvärldsbevakning och nätverka med andra kring användardriven innovation och tjänstedesign.

Om tjänstedesign och digital mognad

För att öka din organisations digitala mognad är användarcentrering en av 26 principer offentliga organisationer behöver utveckla. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för.

 

Det här är tjänstedesign
Längd: 4:06