Just nu har vi problem med vissa funktioner på webben. Vi arbetar med att lösa problemet.

Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Energianvändning, källsortering och resor

Frågor om miljöpåverkan är ständigt närvarande på vår arbetsplats och vi måste leva som vi lär för att vara trovärdiga.

miljö lampa495x260.jpg

Vi minskar energianvändningen, källsorterar och väljer produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt till våra kontor. I största möjliga mån och där det är möjligt tillämpar vi resefria möten. Vi mäter våra klimatutsläpp från resor och klimatkompenserar för dessa.

Klimatkompensation

Sedan vårt basår 2016 mäter vi våra resors klimatpåverkan och vi klimatkompenserar utsläppen från våra genomförda resor sedan 2018. För verksamhetsåret 2021 klimatkompenserade vi för 23 ton CO2e förutsläpp som härrör från tjänsteresor.

Klimatkompensationen sker genom trädplantering i samarbete med småbrukare i Cochabamba och Santa Cruz i projektet ArBolivia. Förutom klimatnytta bidrar trädplanteringen till förbättrad inkomst för småbrukarna samt främjar återbeskogning och biologisk mångfald i Amazonas. Åtgärderna bidrar till att motverka den globala uppvärmningen, lindra fattigdom och förbättra hälsan för projektets medlemmar.

image.png

Kontakt person bild

Peter Nohrstedt

Hållbarhetschef
Adda, Adda Inköpscentral
08 709 59 07
072 546 15 27
Läs Hållbarhetsrapporten

Under 2022 fortsatte arbetet med att införa ett analysverktyg baserat på Agenda 2030 som ger vägledning kring prioriteringar av hållbarhetshänsyn i upphandlingar och dynamiska inköpssystem (DIS). Andra fokusområden under året var minskad klimatpåverkan från transporter och cirkulära flöden. Detta visas i Addas hållbarhetsrapport 2022.

Adda hållbarhetsrapport 2022

Ta del av Addas hållbarhetspolicy.