Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Mutor och jäv

Förtroendet för Adda som organisation och för vårt arbete är A och O. Det ska inte råda några som helst tvivel om att vi uppträder professionellt och inte tar ovidkommande hänsyn, inte minst då vi genomför offentliga upphandlingar.

pengar495.jpg

Systematiskt arbete för att undvika korruptionsrisker

Vi har antagit styrdokument som anger hur vårt arbete mot mutor och jäv ska bedrivas. Styrdokumenten gäller fär såväl våra egna anställda, som externa konsulter eller experter som rådger oss. Alla anställda och utomstående som anlitas av oss informeras om hur styrdokumenten gäller för just dem.

Vi förväntar oss att de leverantörer vi ingår avtal med agerar professionellt och affärsetiskt korrekt. I samtliga våra ramavtal finns därför villkor som innebär att ramavtalen kan sägas upp, om leverantören till exempel gör sig skydlig till mutbrott.

image.png

Kontakt
Kontakt person bild
Chefsjurist, Ledning, Koncernstab
Adda
08 709 59 56
072 528 41 36
Kontakt person bild
Bolagsjurist, Adda
Adda
08 709 55 37
072 994 79 54

Läs Hållbarhetsrapporten

Med en ny Agenda 2030 analysmall kan hållbarhetsrisker och möjligheter identifieras inför en upphandling och därmed främja hållbarhet genom upphandlingen. I 92% av alla befintliga ramavtal har Adda Inköpscentral ställt hållbarhetskrav. Detta visas i Addas hållbarhetsrapport 2021.

Addas hållbarhetspolicy

Ta del av Addas hållbarhetspolicy.