Vanliga frågor beställare

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan avropsanmälan och avrop/att avropa?

Avropsanmälan är det första och viktiga steget som krävs av upphandlingsansvarig för att få använda ramavtalet. Avropsanmälan är en bekräftelse på intresse för avtalet. När avropsanmälan är gjord kan du som beställare gå vidare till steg två, det vill säga avropa och beställa på ramavtalet.

Vad är skillnaden mellan upphandlingsansvarig och beställare?

Upphandlingsansvarig, ibland även kallad inloggningsansvarig, är den som ansvarar för att betala den årliga serviceavgiften och göra avropsanmälan på våra ramavtal. Du som är beställare avropar och beställer produkter/tjänster till din verksamhet från ramavtalen.

Vem är UM och UE som ofta nämns i ramavtalens stödbilagor?

UM står för Upphandlande myndighet och UE Upphandlande enhet, det vill säga de som använder våra ramavtal.

Vad betyder att vara avropsberättigad?

För att bli avropsberättigad krävs att den verksamhet du tillhör (kommun, region eller kommunalt bolag) betalt vår årliga serviceavgift samt gjort avropsanmälan på det ramavtal du vill använda.