Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

FAQ Förskolebyggnader

Ingår markarbeten i ramavtalet?

Markarbeten ingår inte i det fasta priset för en konceptförskola, men både förberedande markarbeten inför grunden och arbeten med att färdigställa gård och utemiljö är möjliga att köpa till av ramavtalsleverantören.

Vad är standardgrund?

Standardgrund är den grund som ingår i det fasta priset för en konceptförskola. Med standardgrund avses färdigställande av grund från plan packad markbädd (300 kPa) med ett ovanpåliggande dränerande gruslager med mått enligt uppgift från ramavtalsleverantören. Vid markbädd finns servis för el, vatten, avlopp och ev dagvatten/IT avsatt. I åtagandet ingår all erforderligt arbete med grundläggning med undantag för dränering, dagvattenrör, återfyllning. I åtagandet ingår att dra ner avvattningar från stuprör och liknande till horisontella dagvattenrör. De flesta konceptförskolor utförs med platta på mark medan ett par har varmgrund. Standardgrunden ska vara en radonskyddande konstruktion och kunna användas där radonhalten i markluft är 50 kBq/m3 eller lägre.

Vid sämre markförhållande kan annan grundkonstruktion behövas och sådan är möjlig att köpa av ramavtalsleverantören.

Går det att hyra en förskola via ramavtalet?

Detta ramavtal omfattar inte hyra utan köp av byggentreprenader avseende förskolebyggnader.

Det är emellertid möjligt att använda ramavtalet vid en hyressituation om den upphandlande myndigheten avropar byggentreprenadkontraktet från avtalet och kontraktet därefter överlåts på en hyresvärd. Hyreskontraktet behöver då inte upphandlas enligt LOU eftersom det är undantaget LOUs tillämpningsområde, utan upphandlingsplikten uppfylls genom att ett avrop görs från ramavtalet som är upphandlat enligt LOU. Kontrakten inom detta ramavtal är möjliga att överlåta om parterna är med på det.

Har man ett tillfälligt behov är det däremot möjligt att hyra en förskola via Inköpscentralens avtal Hyresmoduler.

Är konceptförskolorna miljömärkta?

Generellt har det ställts höga krav på konceptförskolorna i upphandlingen, särskilt när det gäller energiförbrukning och på miljöegenskaper för ingående material.

Det finns många olika miljömärkningar och certifieringar. Det är möjligt att konceptförskolorna uppfyller kraven för Svanen-märkning eller Miljöbyggnad Silver. Ofta kan det behövas vissa anpassningar, tex gällande kraven på dagsljus eller ljud för att konceptförskolan ska uppfylla kraven på en viss märkning eller certifiering. Den typen av ändringar är möjliga att köpa till av ramavtalsleverantörerna.

Hur mycket kan en konceptförskola förändras?

Konceptförskolorna kan framför allt ändras avseende exteriör där olika fasader och tak är möjliga. Konceptförskolorna kan även ofta spegelvändas och vridas. Inom konceptförskolorna kan installationer förändras, solceller, larm och IT-installationer kan köpas till och storköket kan planeras om. Även mindre planlösningsförändringar kan göras. Med mindre planlösningsförändringar avses exempelvis flytt av väggar och dörrar med byggnadens grundläggande struktur oförändrad. Se även bilaga 03, blad Förutsättningar prissättning för mer information.

Önskas större förändringar finns möjlighet att inom ramavtalet göra en förnyad konkurrensutsättning.