Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

FAQ Storköksutrustning 2020

Om vi vill beställa tre produkter i prislistan från tre olika produktområden och det visar sig att tre olika leverantörer har det lägsta priset för respektive produkt, får vi då göra en FKU, eller måste vi välja att avropa hos tre olika leverantörer?

Avropet kan delas upp utifrån vilka leverantörer som är antagna. Det finns olika vägar att gå:

  1. Ni gör en förnyad konkurrensutsättning och ser totalpris från antagna leverantörer inom aktuella produktområden och väljer den som erbjuder lägst totalpris.
  2. Produkterna kan avropas av respektive leverantör genom särskild fördelningsnyckel.

Om en av fem antagna leverantörer i länet erbjuder en innovation, som inte finns med i prislistan – får vi beställa den produkten?

Utformningen av produkterna i prislistan är ställda på basnivå, det vill säga i princip utan tillbehör. Vill ni beställa en innovation som inte finns med i prislistan genomförs en förnyad konkurrensutsättning (FKU). 

Ska eller bör vi välja den leverantör inom länet och produktområdet, som erbjuder lägst pris på en diskmaskin med en viss funktion om fem leverantörer erbjuder samma utrustning enligt prislistan?

Ni ska välja den som har lägst totalpris sammantaget för den produkt och de prissatta tillbehör som avropet avser. 

Om tillbehör som efterfrågas inte är prissatt genomförs en förnyad konkurrensutsättning (FKU).

Måste vi göra en förnyad konkurrensutsättning om avrop endast avser en vara vars pris överstiger 300 000 kronor?

Nej det måste inte ske utan avrop kan ske utan förnyad konkurrensustättning.

Observera att vid utvärdering av FKU behöver inte pris vara det enda som utvärderas. Viktning vid eller krav kan ställas på följande:

  • tekniska egenskaper och funktionalitet
  • miljöklass
  • ergonomi
  • specificering av tjänster.

Vid användande av särskild fördelningsnyckel, är det möjligt att utvärdera ett mervärde?

Vid särskild fördelningsnyckel ställs krav på utformningen och ingen utvärdering sker av mervärden. Särskild fördelningsnyckel används för att beställare vid avrop ska kunna anpassa sin beställning efter faktiska behov och förutsättningar.

Beställaren avropar den utrustning som uppfyller dennes krav på utförande i en så hög utsträckning som möjligt samt har det lägsta priset efter preciseringen. Med utförande avses tillval, tillbehör och egenskaper såsom storlek, funktion, miljömärkning, effekt, ergonomi, miljö och tjänster som beställaren har behov av avseende den specifika utrustningen. När urval har gjorts av utförande, sker avrop av den produkt som har det lägsta priset. 

Vilken garantitid gäller för storköksutrustningen på avtalet?

Garantitiden ska vara minst 2 år.

När bör man avropa service och installation från avtalet storköksutrustning 2020 respektive storköksutrustning installation och service 2020?

Den information ni behöver ta reda på är om krav finns på att installation och service under garantiperioden sker av viss part, som till exempel är certifierad för att garantin ska gälla under garantiperioden. Finns inget krav på vem som utför installation och service kan tjänsterna avropas via ramavtalet Storköksutrustning installation och service.

 

Vi har en konsult som vi vill ska genomföra avropet åt oss. Är det möjligt?

Ja, om följande gäller:

  • Ni lämnar en fullmakt till er leverantör att genomföra avropet eller förnyad konkurrensutsättning
  • Avrop/förnyad konkurrensutsättning genomförs enligt de villkor som finns i ramavtalet
  • Ni faktureras från antagen och för uppdraget aktuell ramavtalsleverantör.

Vilken service kan avropas från ramavtalet Storköksutrustning 2020?

Vid avrop av produkter från ramavtalet kan tjänst för installation och service enbart avse de produkter som det specifika avropet avser. Det innebär bland annat att om flera avrop sker för olika produktområden behöver installation och service avropas tillsammans med produkten. Om ni vill samordna service och installation ska ramavtalet Storköksutrustning installation och service användas.

Det finns ytterligare två ramavtal för storköksutrustning. Hur hänger dessa avtal ihop och när och hur kan vi avropa från dem?

Tanken med tre avtal är att kunna erbjuda våra kunder stöd under hela anskaffningsprocessen, inte enbart själva utrustningen.

Det andra ramavtalet Storköksutrustning konsulter består av två områden: del ett är avtalsområdet Projektörer. Dessa kan anlitas för att hjälpa till med förstudier, analyser, projektering med mera.

Del två avser Besiktningsmän som kan vara ett stöd vid bedömning av värde eller kvalitet av nuvarande anläggning, besiktning vid nyinstallation eller garantibesiktning.

Det tredja avtalet Storköksutrustning Installation och service har tagits fram för att ni ska ha möjlighet att ha ett sammanhållande avtal för dessa tjänster. Det innebär att all service och alla installationer kan ske via leverantörer för detta område som erbjuder detta för alla de verksamheter som ni har. Vänligen observera att inte alla ramavtalsleverantörer erbjuder installation och service.

Behöver varje förvaltning anmäla att de ansluter sig till ramavtalet?

Nej, det räcker med en anmälan som även anger vilka förvaltningar/avdelningar som ingår under organisations-numret och som ska kunna avropa varor.

Hur länge gäller ramavtalet?

Det gäller i fyra år, t.o.m. 2026-06-26.

Varför heter ramavtalet Storköksutrustning 2020 trots att det startar 2022?

Uppgift om det år som Adda Inköpscentral beslutar att upphandlingen ska genomföras finnas alltid med i namnet för Addas ramavtal. Beslut om att detta område skulle upphandlas togs år 2020.