Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

FAQ Fordon 2022

Går det att avropa alkolås?

Ja, det går att avropa alkolås. Ni kan kravställa det i avropsmallen.  

Finns det en kolumn för WLTP på blandad körning i sammanställningsfilen?

Nej, det finns en kolumn för batterikapacitet men inte WLTP. Vi kommer inte heller att lägga till WLTP som en kolumn i sammanställningsfilen.

Hur kan detta ramavtal användas ihop med Addas två leasingavtal? Hur harmoniserar LCC-kalkylen Fordon 2022 med faktiska leasingkostnader i vårt leasingavtal?

Vi rekommenderar att ni först gör ett avrop ifrån fordonsavtalet och utvärderar den LCC-kostnaden separat. Förslagsvis använder ni restvärde i % i FKUn. Den LCC-kostnaden har ingen koppling till avropet av valfritt leasingavtal eller leasingkostnaden och det restvärde som sätts tillsammans med leasegivaren. Det är en bra idé att i den förnyade konkurrensutsättningen från fordonsavtalet informera om att fordonet/fordonen kommer att ingå i en leasinglösning. 

Jag vill avropa x antal bilar under 1 år, hur gör jag?

Du kan göra en förnyad konkurrensutsättning och teckna ett tidsbegränsat kontrakt (max 12 månader). Som option i kontrakt/leveransavtal kan du ange att beställningen omfattar +/- exempelvis 1-3 fordon utöver beställt antal fordon. 

Kan vi ställa krav på lokalt serviceställe?

Ja, ni kan också välja till service när ni gör er förnyade konkurrensutsättning. 

Går det att avropa fordon med specifika krav, till exempel ett tillgänglighetsanpassat fordon?

Det är möjligt att göra preciseringar för att anpassa fordonet efter era unika behov. Lämna gärna en förklaring till det specifika kravet. Helt nya funktionskrav får dock inte ställas.

Hur lägger vi till fler krav i avropsmallen om raderna i mallen inte räcker till?

Vi rekommenderar att ni hänvisar till en bilaga. 

Hur ska vi göra med restvärdet?

Restvärdet på bilen kan anges i procent eller i ett garanterat återköpsvärde, som ni får av återförsäljarna. Fråga gärna återförsäljarna om en skriftlig specificering av värdet. 

(Ett restvärde i % är likabehandlande och transparent och har efter utvärderingen av inkomna anbud ”spelat ut sin roll”. Ni har sedan möjlighet att tillsammans med exempelvis leasegivaren sätta det restvärde som sedan gäller vid avyttring.) 

Kan vi ställa ska-krav på leveranstid?

Ja, det går att ställa krav på leveranstid. I avropsmallen finns det exempel på hur du kan kravställa och utvärdera leveranstid. 

Hur preciserar jag krav?

Krav måste uppfyllas för att anbud ska antas. I avropsmallen svarar leverantören Ja eller Nej om kravet uppfylls eller inte uppfylls. Om ett krav inte uppfylls så ska avropssvaret inte gå vidare till utvärderingen och därmed förkastas anbudet.

Utvärderingskriterier kan också ställas i avropsmallen. De finns två olika utvärderingskriterier i avropsmallen: De som ska besvaras av leverantören att de uppfylls eller inte uppfylls (Ja/Nej) och de vars svar av leverantören som kräver en bedömning av upphandlande myndighet om kriteriet uppfylls eller inte. Dessa kriterier måste inte vara uppfyllda för att anbudet ska kunna antas men de ger ett mervärde för er som beställare och de påverkar anbudsutvärderingen. Exempel finns i avropsmallen. 

Måste jag använda avropsmallen?

Addas avropsmall är just en mall. Du är fri att utforma egna underlag och mallar, så länge utvärdering av fordonsavropet är LCC-kostnaden. 

Finns det mallar för kontrakt/leveransavtal samt avropsmallar?

Vi har valt att inte ta fram några kontraktsmallar på grund av att du ska kunna ha med verksamhetsspecifika avtalsvillkor. Avropsmall finns under Stöddokument. 

Hur hanteras leveransförseningar?

Se bilagan ALOS 05 under Stöddokument som gäller oavsett om du har skickat den eller inte. I ALOS 05 är det möjligt att ange ett vitesbelopp om procent av värdet av den del av varan som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Ha gärna en löpande dialog med er lokala leverantör och dokumentera vad ni kommer överens om.  

Hur beställer jag förmånsbilar när det inte finns som ett delområde på ramavtalet?

I Fordon 2022 finns inte delområdet “Förmånsbilar” med och det går inte längre att avropa förmånsbilar genom särskild fördelningsnyckel (SFN). Det går att avropa bilar genom förnyad konkurrensutsättning (FKU) och använda bilen som en förmånsbil.  

Min verksamhet har fått ett anbud där leverantören offererat ett fordon som inte finns med i sammanställningsfilen. Får vi anta anbudet?

Nej, fordonet måste finnas med i den senast publicerade sammanställningsfilen vid tidpunkten för anbud. Leverantörerna uppdaterar löpande filen med nya fordon under hela avtalsperioden, vanligtvis på tisdagar. Rekommendationen är att sätta sista anbudsdag på en onsdag för att kunna göra en kontroll mot den senast uppdaterade sammanställningsfilen.

Fordonet jag vill ha finns inte med i sammanställningsfilen, hur gör jag då?

Fordonet måste finnas med i den senast publicerade sammanställningsfilen vid tidpunkten för anbud. Det är möjligt att kontakta leverantörerna och fråga om de kan lägga till en modell i filen. Adda Inköpscentral granskar alla modeller för att säkerställa att de uppfyller ställda krav, det kan leda till att alla fordonsmodeller inte kvalificeras in i ramavtalet och därför inte återfinns i sammanställningsfilen.  

Efter att jag har filtrerat i sammanställningsfilen får jag endast fram ett fordon som motsvarar våra krav. Kan jag höra av mig till den leverantören direkt och beställa fordonet?

Nej, avropsmodellen i Fordon 2022 är förnyad konkurrensutsättning. 

Ska jag skicka en avropsförfrågan till leverantörer som inte har fordon som uppfyller verksamhetens behov?

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ska den förnyade konkurrensutsättningen skickas till samtliga tilldelade leverantörer. Men för att spara tid för både dig och leverantörerna så rekommenderar vi att du skickar den förnyade konkurrensutsättningen till de leverantörer som har de fordon som uppfyller din verksamhets behov. OBS! Tänk på att du kan missa relevanta fordon som var på väg in i sammanställningsfilen om du enbart skickar den förnyade konkurrensutsättningen till relevanta leverantörer som fanns med i sammanställningsfilen vid tiden för annonsering av avropsförfrågan

Hur ska man som beställare hantera prisjusteringar och en eventuell begränsning av hur mycket priset får höjas under kontraktstiden?

Leverantörerna ger er ett anbudspris, de kan i sin tur få information från generalagenturen att de inte kan leverera till det priset och vill därför höja priserna. Du har möjlighet att skriva in hur mycket leverantörerna får justera priserna. Exempelvis: Du kan tillåta en prisjustering en gång efter tilldelning på max X procent. Ha en dialog med leverantörerna.