Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Frågor och svar Möbler för skola och förskola, Möbler för kontor och omsorg

Vi är i behov av säker förvaring, hur avropar vi det?

Säker förvaring finns inte med i avtalet. Det är ett område som Adda har under bevakning för att se om det ska upphandlas.

Går det att avropa utemöbler på avtalet?

Utemöbler finns att avropa på leverantörernas övriga sortiment på avtalsområde "Möbler för kontor och omsorg 2021 - G Boende och hemnära miljöer.

Om en order till en och samma leverantör omfattar flera avtalsområden och understiger 15 000 kronor totalt, behöver vi betala fraktkostnad per avtalsområde då?

Leverantören har rätt att ta ut faktisk fraktkostnad på max 3000 kronor vid order som understiger 15 000 kronor. Om ordern avser produkter eller tjänster från minst två avtalsområden gäller summan 15 000 per enskilt avtalsområde. Däremot kan ni begära samlad fraktkostnad från leverantören vid leverans från flera avtalsområden och konkurrensutsätta frakten som en del av totalkostnaden.

Vad är det för typ av möbler som avses inom området högre säkerhet?

Exempelvis medicinskåp, elev/personalskåp, nyckelskåp av enklare slag, där låsanordningen består av nyckel eller kodlås. Här omfattas även säkra inredningsprodukter som är skadepreventiva och mycket robusta. 

Skåp i stål/metall/järn för brand- och stöldskydd (brand- och säkerhetsklassade) för exempelvis ritningar, dokument och nycklar omfattas inte. 

Kan jag köpa gardinstänger på ramavtalet?

Ja, det klassas som tillbehör.

Jag ska göra ett funktionsavrop som berör möbler från flera områden. För vissa områden är värdet under gränsen för FKU. Måste jag då göra avrop via SFN för dessa och göra FKU på de delar som hamnar över gränsen?

Ja, det måste du göra. Det innebär att du gör en FKU och SFN parallellt.  

Syftet med funktionsavrop avser i första hand större behov, d.v.s. förnyad konkurrensutsättning, FKU. Leverantörerna ska presentera sin lösning på er förfrågan med gällande priser ur standardsortiment och ur övrigt sortiment plus rabatt.   

För de avtalsområden som understiger beloppsgränsen gäller leverantörernas fasta priser.  

För de avtalsområden som överstiger beloppsgränsen har leverantörerna möjlighet att justera sina priser med till exempel höjda rabatter eller kampanjer av olika slag.  

Hur ska vi säkerställa och följa upp att jag får produkter som uppfyller hållbarhetskraven?

I samband med avrop kan ni be leverantörerna fylla i mallarna för hållbarhetsintyg (som finns under fliken Hållbarhet här på ramavtalssidan). Vårt fokus kring uppföljning av kraven kommer främst att fokusera på standardsortimentet men även som stickprov mot det övriga sortimentet.  

Hur ställer ni er till miljömärkningen Blå Engel?

Vi har godtagit den som annan likvärdig märkning.  

Vad menar ni med boendemiljöer?

Boendemiljöer är till exempel flyktinganläggningar, LSS-boenden där man inreder en villa för personer med särskilt stöd eller enskilt boende i lägenhet, mer som ett hem än som en offentlig miljö.

Kravställning på produkterna är i nivå med standarder för hemmabruk (ej för offentliga miljöer), vilket till exempel innebär en skillnad i kravställning för brand, säkerhet och funktion. Viktigt att ni känner till vilka krav lokalen kräver, för att möblera med rätt produkttyper.  
    

Är benämningen standardsortiment det som vi kallade typfalssortiment på gamla avtalet Möbler 2017?

Ja, det är samma sak.

Är det fraktfritt på order från 15 000 kronor och FKU-gränsen?

Ja, det kan man säga, kostnaden är inbakad i produkternas pris. Dock under förutsättning att det är max 1-2 stycken destinationer inom en 5 kilometers radie. Andra förutsättningar kommer generera ytterligare fraktkostnad med 300 kronor per destination.

Är gardinerna brandskyddklassade?

Ja, det finns olika krav för olika produkttyper och material.

Är det möjligt att läsa in standardsortimentet till vår e-handelslösning redan nu?

Ja, kontakta leverantörerna så hjälper de er.  

Kan jag kravställa punsch-out-lösning till vårt e-handelssystem?

Ja, hos vissa leverantörer finns den möjligheten men vi har inte kravställt det generellt. I en FKU kan ni precisera om behovet är viktigt för er.

Har alla produkter samma garantitid?

Ja, förutom mindre tillbehör som till exempel möbeltassar och trådbackar.

När vi gör en förnyad konkurrensutsättning, ska vi skicka till alla leverantörer på avtalet?

I en förnyad konkurrensutsättning (FKU) ska avrop skickas till samtliga leverantörer som är antagna inom det specifika avtalsområdet och inom ert geografiska område.   

Måste jag kontakta varje leverantör när jag avropar via särskild fördelningsnyckel?

Nej, det behöver du inte. Köp via särskild fördelningsnyckel kan göras från samtliga antagna leverantörer utifrån valt avtalsområde och län. Urvalet görs genom olika parametrar som du hittar i avropsvägledningen under rubriken "Så köper du med särskild fördelningsnyckel". Du hittar avropsvägledningen under fliken Stöddokument.  

Jag vet vilken typ av möbler jag vill ha, men beloppet överstiger 250 000 kronor/400 000 kronor. Kan jag köpa enligt särskild fördelningsnyckel?

Nej, du måste göra en förnyad konkurrensutsättning.   

Hur gör jag vid förnyad konkurrensutsättning, när flera olika produkter (ur olika avtalsområden) ska upphandlas? Måste jag göra flera förnyade konkurrensutsättningar då?

Du kan välja att göra en förnyad konkurrensutsättning (FKU) för varje avtalsområde.   

Du kan även välja att göra en FKU som täcker allt, förutsatt att varje avtalsområde som ingår i en FKU överstiger 400 000 kronor eller 250 000 kronor, att alla leverantörer som ni har inom det geografiska området per avtalsområde blir tillfrågade och att varje avtalsområde utvärderas och tilldelas var för sig.

Om något avtalsområde understiger 400 000 kronor eller 250 000 kronor ska det avropet göras enligt särskild fördelningsnyckel (SFN) parallellt med förnyad konkurrensutsättning (FKU).  

Kan jag dela upp mitt behov i flera avrop?

Ja, om det passar ditt behov bäst. Viktigt att du förhåller dig till avropsmodellerna särskild fördelningsnyckel (SFN) och förnyad konkurrensutsättning (FKU). Riktvärdet är att allt under 250 000 kronor eller 400 000 kronor är SFN och att allt över 250 000 kronor eller 400 000 kronor är FKU, beroende på avtalsområde.

Det är inte tillåtet att dela upp avropet i flera delar med syfte att varje del ska understiga 250 000 kronor eller 400 000 kronor för att köpas via den särskilda fördelningsnyckeln.  

Gränsen för att göra en förnyad konkurrensutsättning går vid 250 000 kr/400 000 kronor, hur ska jag beräkna värdet av behovet om jag tror att det ligger runt gränsvärdet?

Här kan din ekonomiavdelning vara behjälplig med att ta fram hur mycket som tidigare köpts av ramavtalsleverantörerna. Sådana siffror kan ligga till underlag för en bedömning.   

Standardsortimentet visar takpriser, d.v.s. maxpris för en viss produkt. Det kan vara en bra utgångspunkt.  

Hur väljer jag sortiment med höga miljökrav?

Alla produkter ska uppfylla hållbarhetsnivå hög. Undantag gäller delområde G utemöbler och vissa produkter som inte är möbler (t.ex. backar, lådor, korgar m.m.) som ska uppfylla hållbarhetsnivå bas. Vår grundkravställning motsvarar Upphandlingsmyndighetens kriterier. Ni kan även ställa mer långtgående krav enligt hållbarhetsnivå spets vid en FKU. Kravnivåerna finns i hållbarhetsintygen på avtalssidan under fliken Hållbarhet.   

Om du vill köpa produkter med specifika hållbarhetsegenskaper, t.ex. miljömärkta, klimatberäknade eller produkter som innehåller återvunnet/förnybart material, kan du enkelt hitta dessa genom markeringen Hållbara alternativ. 

Får jag kontakta leverantörerna inför avropet?

Ja, vår uppfattning är att möjligheterna till dialog är goda. Det kan vara värdefullt att berätta behovet som information och lyssna på deras råd inför avropet.   

Ingår lampor, mattor, speglar och textilier i avtalet?

Ja, mattor till skola och förskola finns i standardsortimentet.  

I övrigt sortiment kan man hitta fler produkter inom detta segment. Textilier finns både som tillbehör i E Lobby och G Boende och Hemnära miljöer men även i avtalsområde F Gardiner och solskydd.  

Vi har haft en arkitekt som har ritat vårt kommande kontor/offentliga utrymme, och arkitekten har valt möbler som inte finns med på nuvarande prislistor hos leverantörerna. Kan vi avropa dessa på möbelavtalet?

Nej, det går inte. Däremot kan prislistorna förändras över tid, nya möbler tillkommer och andra försvinner. Vi rekommenderar att ni tittar på möblernas utformning och funktion för att avropet ska kunna rymmas inom ramen för ramavtalets omfattning. 

Hur gör jag om vi behöver produkter från båda ramavtalen Möbler för skola förskola och Möbler för kontor och omsorg?

Du behöver avropa från respektive ramavtal för sig. De innehåller samma avropsmodell och gränsvärden samt att alla krav och villkor är i princip samma.  

Inom vilket avtalsområde bör jag avropa?

Det beror på vilken miljö de är avsedda att stå/användas i då kravställningen är olika för olika områdena. Det innebär att krav på t ex hållfasthet, hållbarhet, säkerhet och brandsäkerhet kan skilja sig åt.  

Områdena kan överlappa varandra. 

Exempel 1. Skolmiljö - du kan köpa produkter inom följande områden:  

A Skola – för yngre åldrar, elevernas stolar och bord för klass- och matsalar 
H Arbetsstolar – Arbetsstolar för äldre elever och administrationens möbler 
D Kontor och Arbete – för äldre elever och administrationens möbler 
E Lobby och F Gardiner – övriga ytor som tex foajéer, entréer etc. 

Exempel 2. Äldreboende - du kan köpa produkter inom följande områden:  

C Vård och omsorg – bord, soffor, stolar och fåtöljer för allrum 
D Kontor och arbete – personalkontor 
F Gardiner solskydd och textilier – gardiner 
G Boende och hemnära miljöer – vilorum/lunchrum för personalen 

Var hittar jag sortiment, priser och rabatter?

Inom respektive avtalsområde finns publicerat sortiment med takpriser per leverantör i avtalsbilagor, alt länkar, till leverantörernas övriga sortiment med priser. De produkter och tjänster du hittar där är det som omfattas av ramavtalet och går att köpa.   

Under 2023 publicerades en digital katalog för standardsortimentet. I katalogen finns bland annat bilder, produktbeskrivningar, priser och miljömärkningar mer överskådligt och lättillgängligt. Du hittar möbelkatalogen under respektive avtalsområde.

Under Stöddokument hittas en sammanställning över avtalade leverantörer och deras erbjudna rabatter per avtalsområde och län.