Frågor och svar om Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

Vanliga frågor

Hur ser reglerna ut för lagerhållning av vaccinerna på ramavtalet?

Varje region genomför avrop och bygger upp egna lager av fyrvalent-, sexvalent- och MPR-vaccin. Beslut om eventuella lager av övriga vacciner på ramavtalet ska tas gemensamt av regionerna. Detta enligt regler som SKR tagit fram för att säkerställa en likvärdig sjukvård i hela Sverige.

Får man välja fritt mellan M-M-RVAXPRO eller Priorix som MPR-vaccin?

På ramavtalet kommer det för MPR-vaccin finnas två olika produkter för avrop. I första hand ska avrop av M-M-RVAXPRO ske. Om det av undantagsskäl inte går att erbjuda patienten M-M-RVAXPRO pga den enkilda patientens behov går det att göra en beställning av Priorix genom ramavtalet. Detta gäller även om leverantören av M-M-RVAXPRO inte kan leverera enligt de leveransvillkor som finns uppställda i Ramavtalet.

Vem ansvarar för det fysiska lagret?

Varje region ansvarar för sitt fysiska lager.

Kan elevhälsan beställa samtliga vacciner?

Ja.

Vem ingår i den medicinska expertgruppen?

Den medicinska expertgruppen är sammansatt av ett antal personer med lång erfarenhet av smittskydd och verksamhetsfrågor. Av sekretesskäl är vilka som ingår i expertgruppen inte offentligt under upphandlingens genomförande, men kommer att offentliggöras när den avslutats.

Vem har tagit fram kraven i upphandlingen?

Kraven har arbetats fram i samråd med Inköpscentralens projektgrupp (bestående av upphandlare, kategoriansvarig och jurist) och en medicinsk expertgrupp.

Hur gör ni för att säkerställa att bästa möjliga vaccin upphandlas?

Under hela upphandlingen samarbetar vi med en medicinsk expertgrupp. Utifrån deras höga kompetens hjälper de oss ta fram krav som möter Sveriges vaccinbehov.

Är pris eller kvalitet viktigast när ni upphandlar?

Vi gör alltid en noggrann avvägning mellan pris och kvalitet och tar stor hänsyn till medicinska egenskaper för att säkerställa ett så effektivt vaccin som möjligt.