Arbetsrätten i Kommuner och Regioner

En översikt av lagar och avtal som reglerar arbetsförhållanden i kommuner och regioner.

Av: Sveriges Kommuner och Regioner

Arbetsrätten i kommuner och regioner ger en översikt av arbetsrättsliga lagar och avtal som gäller för kommuner, regioner, kommunalförbund och kommunala företag.

Syftet är att underlätta för den praktiska hanteringen av arbetsrättsliga frågor, till exempel anställning, semester, förhandlingar och kollektivavtal. Boken kan med fördel användas som utbildningsmaterial.

 

Arbetsrätten i kommuner och regioner är översiktlig och ger huvuddragen i de vanligaste förekommande arbetsrättsliga lagarna och kommunala kollektivavtalen som tillämpas av kommuner ohc regioner och av de kommunalförbund och företag som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Sobona.

Boken vänder sig främst till chefer, personalhandläggare och andra som i sitt arbete förväntas känna till vilka regler som är tillämpliga i olika situationer. 

Den nya upplagan har reviderats i förhållande till föregående upplaga med anledning av ny och ändrad lagstiftning, bland annat i lagen om anställningsskydd (LAS) och förändringar i kollektivavtal samt nya rättsfall från Arbetsdomstolen.

Ändringar i lagar och avtal är beaktad till och med den 1 oktober 2022.

Artikelnummer:
7345-319-6
Förlag:
Adda Kompetens
Publiceringsår:
2022
ISBN:
978-91-7345-319-6
1 > st
299,00 kr/st
Finns i lager