LVU och LVM

Här finns blanketter för Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt blankett för anmälan om missförhållande enligt SoL.

Bekräftelse på anmälan

Artikelnr: 709068 Finns inte i lager
10-49 st
37,80 kr/st
50-99 st
18,95 kr/st
100-499 st
9,89 kr/st
500-999 st
7,98 kr/st
1000 > st
6,64 kr/st

Beslut LVM

Artikelnr: 741020 Finns inte i lager
10-49 st
38,93 kr/st
50-99 st
19,47 kr/st
100-499 st
10,35 kr/st
500-999 st
8,34 kr/st
1000 > st
7,36 kr/st

Handräckningsbegäran LVU

Artikelnr: 709027 Finns inte i lager
10-49 st
58,20 kr/st
50-99 st
29,15 kr/st
100-499 st
15,55 kr/st
500-999 st
12,51 kr/st
1000 > st
9,89 kr/st