LVU och LVM

Här finns blanketter för Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt blankett för anmälan om missförhållande enligt SoL.

Bekräftelse på anmälan

Artikelnr: 709068 Finns inte i lager
10-49 st
41,20 kr/st
50-99 st
20,66 kr/st
100-499 st
10,78 kr/st
500-999 st
8,70 kr/st
1000 > st
7,24 kr/st

Beslut LVM

Artikelnr: 741020 Finns inte i lager
10-49 st
42,44 kr/st
50-99 st
21,22 kr/st
100-499 st
11,28 kr/st
500-999 st
9,09 kr/st
1000 > st
8,03 kr/st

Handräckningsbegäran LVU

Artikelnr: 709027 Finns inte i lager
10-49 st
63,43 kr/st
50-99 st
31,77 kr/st
100-499 st
16,95 kr/st
500-999 st
13,64 kr/st
1000 > st
10,78 kr/st