LVU och LVM

Här finns blanketter för Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt blankett för anmälan om missförhållande enligt SoL.

Bekräftelse på anmälan

Artikelnr: 709068 Finns inte i lager
10-49 st
36,70 kr/st
50-99 st
18,40 kr/st
100-499 st
9,60 kr/st
500-999 st
7,75 kr/st
1000 > st
6,45 kr/st

Beslut LVM

Artikelnr: 741020 Finns inte i lager
10-49 st
37,80 kr/st
50-99 st
18,90 kr/st
100-499 st
10,05 kr/st
500-999 st
8,10 kr/st
1000 > st
7,15 kr/st

Handräckningsbegäran LVU

Artikelnr: 709027 Finns inte i lager
10-49 st
56,50 kr/st
50-99 st
28,30 kr/st
100-499 st
15,10 kr/st
500-999 st
12,15 kr/st
1000 > st
9,60 kr/st