Överförmyndare

I ämnesområdet Överförmyndare hittar du blanketter till förmyndare, förvaltare och god man. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Redogörelse

Artikelnr: 115092 Finns i lager
10-49 st
34,92 kr/st
50-99 st
17,46 kr/st
100-499 st
10,35 kr/st
500-999 st
8,29 kr/st
1000 > st
7,36 kr/st

Sluträkning

Artikelnr: 115084 Finns i lager
10-49 st
58,71 kr/st
50-99 st
29,30 kr/st
100-499 st
17,25 kr/st
500-999 st
13,85 kr/st
1000 > st
11,85 kr/st

Årsräkning/Årsuppgift

Artikelnr: 115076 Finns i lager
10-49 st
58,71 kr/st
50-99 st
29,30 kr/st
100-499 st
17,25 kr/st
500-999 st
13,85 kr/st
1000 > st
11,85 kr/st