SKR:s tryckta kollektivavtal

Nedan hittar du samtliga tryckta kollektivavtal som finns för försäljning i webbutiken. Letar du avtal inom ett specifikt område finns en indelning i vänster meny. Avtalen är grupperade utifrån de fyra avtalspärmar som finns (arbetsrätt, HÖK, AB, pension, försäkring och samverkan ).

MBL Lag om medbestämmande

Artikelnr: 3110106 Finns i lager
1-9 st
83,00 kr/st
10-99 st
74,00 kr/st
100 > st
66,00 kr/st

Lag om rättegång i arbetstvister

Artikelnr: 3110305 Finns i lager
1-9 st
76,00 kr/st
10-99 st
70,00 kr/st
100 > st
60,00 kr/st

LOA - lag om offentlig anställning

Artikelnr: 3110404 Finns inte i lager
1-9 st
67,00 kr/st
10-99 st
58,00 kr/st
100 > st
54,00 kr/st

KHA 94

Artikelnr: 3110602 Finns i lager
1-9 st
88,00 kr/st
10-99 st
78,00 kr/st
100 > st
65,00 kr/st

Konfliktansvisningar

Artikelnr: 3110802 Finns i lager
1-9 st
88,00 kr/st
10-99 st
80,00 kr/st
100 > st
71,00 kr/st

LAS

Artikelnr: 3111110 Finns i lager
1-9 st
88,00 kr/st
10-99 st
78,00 kr/st
100 > st
65,00 kr/st

Lag om totalförsvarsplikt, Förordning om totalförsvarsplikt

Artikelnr: 3111205 Finns inte i lager
1-9 st
99,00 kr/st
10-99 st
89,00 kr/st
100 > st
78,00 kr/st

Föräldraledighetslag

Artikelnr: 3111712 Finns i lager
1-9 st
68,00 kr/st
10-99 st
56,00 kr/st
100 > st
50,00 kr/st

Lag om ledighet för närståendevård

Artikelnr: 3111907 Finns inte i lager
1-9 st
58,00 kr/st
10-99 st
50,00 kr/st
100 > st
47,00 kr/st

Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

Artikelnr: 3112103 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
50,00 kr/st
100 > st
40,00 kr/st