Abonnera på tryckta kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar

Förutom försäljning av tryckta kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar så erbjuder vi även möjligheten att teckna abonnemang på avtal för kommuner, regioner och Sobona medlemmar.

Teckna abonnemang för att få de senaste uppdaterade versionerna av avtal och lagar. Vi har olika grupper uppdelade efter era verksamheter som det går att abonnera på. Då skickas de häften ni är intresserade av automatiskt ut till er när det finns nya versioner.

Abonnera på lagar och avtal inom SKR:s område

Tillsammans med SKR har vi skapat abonnemang som är anpassat efter era verksamheter inom kommun och region. För att läsa mer om SKR:s abonnemangsgrupper