Socialtjänst

För ämnesområdet socialtjänst hittar du blanketter inom fyra olika varugrupper. Grupperna är Bostadsanpassningsbidrag, Ekonomi, Lagen om stöd och service till funktionshindrade, Placering i enskilt hem/familjehem, adoption samt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

Bekräftelse på anmälan

Artikelnr: 709068 Finns inte i lager
10-49 st
41,20 kr/st
50-99 st
20,66 kr/st
100-499 st
10,78 kr/st
500-999 st
8,70 kr/st
1000 > st
7,24 kr/st

Beräkningsunderlag

Artikelnr: 728613 Finns i lager
10-24 st
33,06 kr/st
25-99 st
23,07 kr/st
100-499 st
13,19 kr/st
500-999 st
10,95 kr/st
1000 > st
9,82 kr/st

Beslut LVM

Artikelnr: 741020 Finns inte i lager
10-49 st
42,44 kr/st
50-99 st
21,22 kr/st
100-499 st
11,28 kr/st
500-999 st
9,09 kr/st
1000 > st
8,03 kr/st

Handräckningsbegäran LVU

Artikelnr: 709027 Finns inte i lager
10-49 st
63,43 kr/st
50-99 st
31,77 kr/st
100-499 st
16,95 kr/st
500-999 st
13,64 kr/st
1000 > st
10,78 kr/st

Rekvisition

Artikelnr: 709308 Finns i lager
2-4 st
385,65 kr/st
5 > st
231,08 kr/st

Rekvisition - Familjeomsorg

Artikelnr: 75024 Finns i lager
200-399 st
31,83 kr/st
400 > st
16,95 kr/st