Socialtjänst

För ämnesområdet socialtjänst hittar du blanketter inom fyra olika varugrupper. Grupperna är Bostadsanpassningsbidrag, Ekonomi, Lagen om stöd och service till funktionshindrade, Placering i enskilt hem/familjehem, adoption samt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

Bekräftelse på anmälan

Artikelnr: 709068 Finns inte i lager
10-49 st
36,70 kr/st
50-99 st
18,40 kr/st
100-499 st
9,60 kr/st
500-999 st
7,75 kr/st
1000 > st
6,45 kr/st

Beräkningsunderlag

Artikelnr: 728613 Finns i lager
10-24 st
29,45 kr/st
25-99 st
20,55 kr/st
100-499 st
11,75 kr/st
500-999 st
9,75 kr/st
1000 > st
8,75 kr/st

Beslut LVM

Artikelnr: 741020 Finns inte i lager
10-49 st
37,80 kr/st
50-99 st
18,90 kr/st
100-499 st
10,05 kr/st
500-999 st
8,10 kr/st
1000 > st
7,15 kr/st

Handräckningsbegäran LVU

Artikelnr: 709027 Finns inte i lager
10-49 st
56,50 kr/st
50-99 st
28,30 kr/st
100-499 st
15,10 kr/st
500-999 st
12,15 kr/st
1000 > st
9,60 kr/st

Rekvisition

Artikelnr: 709308 Finns i lager
2-9 st
343,50 kr/st
10 > st
182,55 kr/st

Rekvisition - Familjeomsorg

Artikelnr: 75024 Finns i lager
200-399 st
28,35 kr/st
400 > st
15,10 kr/st