Socialtjänst

För ämnesområdet socialtjänst hittar du blanketter inom fyra olika varugrupper. Grupperna är Bostadsanpassningsbidrag, Ekonomi, Lagen om stöd och service till funktionshindrade, Placering i enskilt hem/familjehem, adoption samt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

Bekräftelse på anmälan

Artikelnr: 709068 Finns inte i lager
10-49 st
37,80 kr/st
50-99 st
18,95 kr/st
100-499 st
9,89 kr/st
500-999 st
7,98 kr/st
1000 > st
6,64 kr/st

Beräkningsunderlag

Artikelnr: 728613 Finns i lager
10-24 st
30,33 kr/st
25-99 st
21,17 kr/st
100-499 st
12,10 kr/st
500-999 st
10,04 kr/st
1000 > st
9,01 kr/st

Beslut LVM

Artikelnr: 741020 Finns inte i lager
10-49 st
38,93 kr/st
50-99 st
19,47 kr/st
100-499 st
10,35 kr/st
500-999 st
8,34 kr/st
1000 > st
7,36 kr/st

Handräckningsbegäran LVU

Artikelnr: 709027 Finns inte i lager
10-49 st
58,20 kr/st
50-99 st
29,15 kr/st
100-499 st
15,55 kr/st
500-999 st
12,51 kr/st
1000 > st
9,89 kr/st

Rekvisition

Artikelnr: 709308 Finns i lager
2-4 st
353,81 kr/st
5 > st
212,00 kr/st

Rekvisition - Familjeomsorg

Artikelnr: 75024 Finns i lager
200-399 st
29,20 kr/st
400 > st
15,55 kr/st