Artikelserie om livslångt lärande

Livslångt lärande och kompetensförsörjning står i fokus för att klara välfärden. En nyckel för att lyckas är att skapa lust och motivation till att lära hos individen. Vi har samlat några artiklar på ämnet skrivna av journalisten Martin Gustafsson här: