Artikelserie om livslångt lärande

Livslångt lärande och kompetensförsörjning står i fokus för att klara välfärden. En nyckel för att lyckas är att skapa lust och motivation till att lära hos individen.