Artikelserie om livslångt lärande

Livslångt lärande och kompetensförsörjning står i fokus för att klara välfärden. En nyckel för att lyckas är att skapa lust och motivation till att lära hos individen. 

Kompetens i fokus - artikel med Leif Dento

Ett aktivt innovationsledarskap hos chefer och andra ledare är nyckeln till att få innovation att hända och omsätta idéer till verklighet, säger forskaren och kursledaren Leif Denti.

Kompetens i fokus - Monica Skagne

Innovation och ny teknik har alltid varit krafter som driver samhällsutvecklingen framåt. Digitalisering är idag en av de starkaste förändringsfaktorerna och techbranschen…

Ny bok om offentlig sektors digitalisering

Regeringens nationella digitaliseringsstrategi talar sitt tydliga språk: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, bland annat för…

Kompetens i fokus - Tomas Lindroth, digitaliseringsforskare

Vem äger egentligen dig italiseringsfrågan i en organisation och hur får man fler att känna ägandeskap och engagemang i frågan? Kompetens i fokus är en serie…

Digital infrastruktur för livslångt lärande

För att öka förutsättningarna för livslångt lärande och kompetensförsörjning behövs en rad åtgärder.

För få i arbetsför ålder

För att upprätthålla välfärden måste samhället ställa om för att främja livslångt lärande och kompetensförsörjning.

Ställa om till nya arbetssätt

Livslångt lärande och kompetensförsörjning står i fokus för att klara välfärdens utmaningar.

Lerum stärker förmågan till omställning i en digital tid

Det har Lerums kommun tagit fasta på och kompetensutvecklar därför alla anställda för omställning i en digital tid.

Stort behov av kompetensomställning

En innovativ och samverkande offentlig sektor är avgörande för att adressera samhällsutmaningarna och nå målen i Agenda 2030