Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Modellen Digital mognad

Modellen Digital mognad i offentlig sektor stödjer offentliga organisationers förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering. Modellen togs fram på uppdrag av Regeringskansliet och baseras på de senaste forskningsresultaten.

Modellen Digital mognad i offentlig sektor utvecklas och förvaltas av forskningskonsortiet Swedish center for digital innovation (SCDI) och bygger på en positionering av verksamhetens digitala mognad i två dimensioner; digital förmåga och digitalt arv.

I vårt Kompetensforum för digital mognad utgår vi ifrån DiMiOS för att stärka kommuners och regioners digitala mognad. 

Digital förmåga och digitalt arv

Dimensionen digital förmåga belyser organisationens förmåga att förstå, fånga och förändra på basis av digitala möjligheter. Dimensionen digitalt arv belyser om existerande infrastruktur stärker eller hindrar digital handlingskraft.

Organisationer klassificeras i fyra olika kategorier, med tillhörande beskrivningar och generella rekommendationer.

digitalforvaltning-modell.png

 

Varje dimension är uppdelad i tre kategorier och varje kategori i ett antal förmågor.

images00wk.png

Ett stöd för lärande och strategisk dialog

Modellen är öppen och forskningsbaserad vilket ger de organisationer som arbetar med DiMiOS möjligheter att bland annat lära av varandra och få konkreta rekommendationer för effektfull digitalisering. DiMiOS bidrar även till hävstångseffekt och kan lyfta upp frågorna på styrnings- och ledningsnivå.

Vidare läsning

Fördjupa dig i DiMiOS: Fördjupa dig i DiMiOS-modellen.

DiMiOS vitbok: Ta del av en sammanfattning av hur DiMiOS bör användas för att mäta och följa upp digital mognad inom offentlig sektor. 

ESF-projektet Digital Mognad: Adda och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), drev under 2021–2022 ett projekt för att skala upp digital mognad nationellt. 150 kommuner och regioner deltog i projektet, som nu är avslutat.

Hur långt har vi kommit?

Varje år sammanställer forskningskonsortiet SCDI en statusrapport om utvecklingen av offentlig sektors digitala mognad. Statusrapport 2022 publiceras i april 2023.

Statusrapport 2021
Statusrapport 2020
Statusrapport 2019