Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Delområde 3 – Annonserad rekrytering

Delområdet omfattar ett stöd i en annonserad rekryteringsprocess. Med annonserad rekrytering avses en rekryteringsmetod där man, utifrån en kravprofil, gör ett urval av de bästa kandidaterna som själva har sökt en utannonserad roll. Detta område avser enklare tjänster där ett större antal kandidater finns tillgängliga på arbetsmarknaden.

Framgångsfaktorerna i en annonserad rekrytering bygger till stor del på att den aktuella rollen beskrivs och profileras på bästa sätt och sedan exponeras i relevanta kanaler och forum för att skapa optimala förutsättningar för ett kvalitativt inflöde av kandidater som själva aktivt söker den aktuella rollen.

Målet med uppdraget är att matcha rätt kandidat med rätt roll så att det blir en hållbar och välfungerande rekrytering för både er och kandidaten. Här får ni stöd i att utforma en annons och publicera den i relevanta kanaler samt med hantering av hela eller delar av rekryteringsprocessen.

Ni kan avropa följande tjänster från delområde 3:

 • Hel rekryteringsprocess (alla moment nedan)
 • Förkortad rekryteringsprocess (omfattar momenten 1-5 av en hel rekryteringsprocess)
 • Bakgrundskontroll
  • Bas - Personalia, ekonomi, juridiska spörsmål, CV, referenser
  • Extra - Personalia, ekonomi, juridiska spörsmål, CV, referenser, bolagsengagemang, närståendekrets, media och internet

En hel rekryteringsprocess innehåller följande moment:

 1. Uppstartsmöte inklusive upprättande av tidplan
 2. Behovsanalys och framtagande av kravprofil
 3. Annonsutformning, rådgivning kring relevanta annonseringskanaler samt annonsering
 4. Urval av kandidater
 5. Genomfarande av kandidatintervju och presentation av kandidater
 6. Referenstagning och slutlig avstämning
 7. Uppföljning av uppdraget

Mer utförlig beskrivning av omfattningen finns i kravspecifikationen ( kapitel 6) i förfrågningsunderlaget. Länk till upphandlingsdokument finns under respektive leverantör, se fliken leverantörer på ramavtalets huvudsida).

Avropsordning

Vid avrop gäller förnyad konkurrensutsättning, se avropsvägledning delområde 3 nedan.

Delområdet är uppdelat i 21 geografiska områden efter Sveriges län. Ni avropar från det geografiska område där ni har ert säte. Information om leverantörer per delområde och geografiska län finns i en excelfil längre ner på sidan.

 1. Stockholms län
 2. Uppsala län
 3. Södermanlands län
 4. Östergötlands län
 5. Örebro län
 6. Västmanlands län
 7. Jönköpings län
 8. Kronobergs län
 9. Kalmar län
 10. Gotlands län
 11. Blekinge län
 12. Skåne län
 13. Hallands län
 14. Västra Götalands län
 15. Värmlands län
 16. Dalarnas län
 17. Gävleborgs län
 18. Västernorrlands län
 19. Jämtlands län
 20. Västerbottens län
 21. Norrbottens län

Länkar för avrop och mer information delområde 3:

 1. Avropsvägledning Rekryteringstjänster 2019 Delområde 3.pdf (876 kB)
 2. mall-avropsforfragan-rekryteringstjänster 2019-ny.docx (40 kB)
 3. Leverantörer per delområde och geografiskt län.xlsx (38 kB)
 4. Kvalitetsrating Delområde 3 - Period 5.xlsx (277 kB)
 5. Bilaga 06 c - Allmänna kontraktsvillkor - Delområde 3 - Annonserad rekrytering.pdf (634 kB)
 6. mall-for-kontrakt-rekryteringstjänster 2019.docx (66 kB)
 7. mall-Personuppgiftsbiträdesavtal.docx (115 kB)