Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

FAQ Möbler återbruk

Kan man publicera andra produkter för delning i plattformen utöver möbler?

Ramavtalet omfattar möbler. Om ni väljer att publicera andra produkter är det en bedömning som ni själva får göra

Vad betyder särskild fördelningsnyckel och förnyad konkurrensutsättning?

Det betyder att för beställningar upp till ett visst värde kan ni välja den leverantör som bäst tillgodoser era behov för just den specifika beställningen.

Om beställningen överskrider det värdet måste ni istället skicka en förfråga till alla leverantörer och beskriva era behov och krav. Utifrån hur leverantörerna matchar er förfrågan utser ni en vinnande leverantör och beställer därifrån.

Värdeberäkningen måste ni göra inför varje enskilt avrop och per avtalsområde.

Det är inte tillåtet att dela upp sitt behov av produkter i flera mindre beställningar för att undvika förnyade konkurrensutsättningar.

Är det möjligt att beställa magasinering?

Magasinering i större skala omfattas inte av ramavtalet. Däremot kan ni från delområde B beställa mellanlagring i samband med renovering, om det inte är alltför stora volymer. Kontakta leverantörerna för mer information.

Vilken kvalitet och vilka krav finns på de begagnade möblerna?

Möblerna ska vara i mycket gott skick och klara minst 2 års slitage i offentliga lokaler, 1 år för el-komponenter, räknat från leverans till er. Vissa leverantörer erbjuder längre garantitid och serviceavtal.

Möblerna ska uppfylla samtliga lagliga krav på bland annat kemiskt innehåll, brandsäkerhet, stabilitet, säkerhet och funktion för möbler till offentliga miljöer.

Inventering verkar finnas i flera avtalsområden, vilket ska man jag välja?

Inventeringen gör ni antingen själva eller i kombination med avtalsområden A/C i ramavtalet det vill säga projektledare genom delområde C ansvarar för att inventeringen blir utförd enligt den plan ni har tagit fram i projektet som stödjer er i framtagandet av underlag för att ni ska kunna avropa den faktiska tjänsten ifrån delområde A. Både leverantörer ifrån delområde A och C kan utföra den faktiska inventeringen, men i huvudsak rekommenderar vi att delområde C stödjer och planerar medan delområde A utför själva inventeringen. Båda leverantörerna ska samverka med varandra.

Om värdet av tjänsten är under 50 000 kronor kan den köpas genom särskild fördelningsnyckel, är den över 50 000 kronor ska en förnyad konkurrensutsättning göras, båda inom delområde A.

Om ni enbart behöver hjälp med inventering utan ett återbruksprojekt använder ni avtalsområde A. Om tjänstens värde understiger 50 000 kronor görs avropet genom särskild fördelningsnyckel, om värdet överstiger 50 000 kronor gör ni en förnyad konkurrensutsättning.

Om ni sedan har behov av att lägga in möblerna i en digital produktbank som gör det möjligt att dela möbler inom er organisation, kan ni avropa en digital it-plattform från delområde D.

Hur gör jag om vi vo behöver både produkter och tjänster på samma gång?

Om ni till exempel behöver renovera 30 stycken egna möbler och köpa 50 stycken, till ett värde av 100 000 kronor blir det avrop med särskild fördelningsnyckel i både B1 + A, det vill säga två olika beställningar om det är olika leverantörer.

Det viktiga att tänka på är att värdet på produkter och tjänster räknas samman inom ett avtalsområde, medan olika avtalsområden ska hållas isär eftersom det är olika leverantörer ni ska rikta er till i olika avtalsområden.

Om ni behöver genomföra ett återbruksprojekt där slutresultatet är en möblerad lokal för 5 miljoner kronor blir det tre olika steg. Steg 1 blir en förnyad konkurrensutsättning i avtalsområde C (omfattar steg 1 + 3). Steg 2 blir en förnyad konkurrensutsättning eller särskild fördelningsnyckel (beroende på värde) i avtalsområdena A + B1/2. Steg 3 innebär att steg 1 slutförs av den vinnande leverantören.

Om ni vill sälja 70 stycken av era egna möbler, renovera några för ca 75 000 kronor och komplettera med köp för 200 000 kronor blir det tre separata avrop. Sälja blir avtalsområde A med omvänd förnyad konkurrensutsättning, renoveringen blir avtalsområde B1 med särskild fördelningsnyckel och kompletteringsköp blir avtalsområde A med särskild fördelningsnyckel.

Hur lång leveranstid är det och vad kostar frakten?

Fraktkostnad finns presenterad på leverantörernas websidor eller i webbutik. Om information saknas kontaktar ni leverantören och frågar.

Leveranstiden för lagerförda varor i delområde A är olika beroende på hur många som ska köpas och om uppgradering ska göras innan. Lagerhållna i befintligt skick max 10 arbetsdagar, lagerhållna med uppgradering 1-10 stycken max 30 arbetsdagar, 11 stycken eller fler, max 45 arbetsdagar.

Kontakta leverantörerna för leveranstider för avtalsområde B.

Kan vi köpa i butik?

Ja, men mycket begränsat. Det är inte många leverantörer som erbjuder den tjänsten.

Hur lägger jag beställning och hur sker faktureringen?

I delområde A ska ni främst lägga beställning i webbutik eller via epost. I delområde B-D sker beställning främst via epost. Om ni infört e-handel ska leverantörerna i möjligaste mån möta era behov. Däremot ska alla leverantörer skicka e-faktura.

Kan vi skriva längre kontrakt med en leverantör?

I delområde A rekommenderas det inte, eftersom vid köp kan lagersaldon variera och tjänster för högre värden ska konkurrensutsättas vid varje avrop.

I delområde B kan det göras, men efter en förnyad konkurrensutsättning där ni tydligt beskriver behov, krav och volymer. Det är viktigt att ni inte riskerar ett för stort och långt kontrakt, så att ni inte tecknar ett ”ramavtal i ramavtalet”, dvs begränsar konkurrensmöjligheterna inom avtalsområdena

I delområde C-D är det viktigt eftersom det är tjänster som oftast är under längre projekttid.

Måste jag kontakta alla leverantörerna inför beställning?

Nej, inte om avropet är av lägre värde. Se beloppsgränser i avropsvägledningen.

Vad betyder omvänd förnyad konkurrensutsättning vid avyttring?

Det betyder att ni gör precis som vanligt vid förnyad konkurrensutsättning. Skillnaden är att ni beskriver behovet genom att visa vilka möbler som ska säljas istället för köpas, beskriver skick och antal och var dessa finns. Ni kan visa bilder eller visa på plats. Leverantörerna lämnar sitt erbjudna pris för dessa med avdrag för ev kostnader t ex frakter, administrativa avgifter m.m. Ni väljer den leverantör som för er ger det bästa erbjudandet.

Vad betyder avropsmodellerna?

Särskild fördelningsnyckel betyder att för beställningar upp till ett visst värde kan ni välja den leverantör som bäst tillgodoser era behov för just den specifika beställningen.

Om beställningen överskrider ett visst värde måste ni istället göra en förnyad konkurrensutsättning som innebär att ni skickar en förfråga till alla leverantörer och beskriver era behov och krav. Utifrån hur leverantörerna matchar er förfrågan utser ni en vinnande leverantör och beställer därifrån.

Man gör värdesberäkningen för varje enskilt avrop och per avtalsområde.

Det är inte tillåtet att dela upp sitt behov av produkter i flera mindre beställningar för att undvika förnyade konkurrensutsättningar.

Får leverantörerna ge andra priser än de som är publicerade i prislistorna?

Nej, inte på tjänsternas timpriser eller produkter ur standardsortimentet, men däremot på tillsatt material eller produkt ur sortimentet om behovet avviker från det sortiment och material som leverantörerna lämnat pris på. De måste då förklara varför priset skiljer sig och ni har då möjlighet att godta eller avböja affären. Avtalad rabatt på deras ordinarie sortiment gäller.

Vid avrop med särskild fördelningsnyckel är priserna i publicerade prislistor fasta och leverantörens ordinarie priser minus avdraget rabatt gäller.

Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning har leverantörerna rätt att höja rabatten för att kunna erbjuda er bättre priser utifrån ert behov.

Var hittar jag leverantörer, sortiment och priser?

På Adda Inköpscentrals webbsida för ramavtalet finns leverantörer och deras standardsortiment/tjänster i publicerade prislistor.