Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Steg 2 - upphandling annonserad

Då upphandlingsdokumentet är klart annonserar vi upphandlingen. Företag som är intresserade av att bli ramavtalsleverantör kan i annonsen se upphandlingens omfattning och villkor och lämna anbud (offert).

upphandling-steg2-LU-17000066-490x300.jpg

Utvärdering av anbud och tilldelningsbeslut

När anbudstiden är slut öppnas alla anbud och utvärderas. Efter utvärderingsfasen fattar vi beslut om tilldelning, det vill säga vilka som blir leverantörer på avtalet. Tilldelningsbeslutet informerar om vem/vilka som vann och skickas till alla leverantörer som lämnat anbud. Därefter råder avtalsspärr i tio dagar.

Avtalsspärr – en väntan på nästa steg

Under avtalsspärren får inga avtal tecknas. Det är under denna period en eventuell överklagan av tilldelningsbeslutet kan göras. Leverantören behöver då lämna in ansökan om överprövning till domstol.

Leverantören har en skyldighet att påtala brister i upphandlingsdokumenten till den upphandlande organisationen under upphandlingens gång. Om detta inte görs och leverantören ansöker om överprövning av upphandlingen finns annars en risk att domstolen kommer fram till att leverantören inte kan anses lida skada. Detta eftersom leverantören då inte anses ha gjort det som kan krävas för att undvika att skada uppkommer. 

Domstolen gör en prövning av ärendet och avslår eller bifaller överprövningen. Bifalles överprövningen kan upphandlingen behöva göras om, helt eller delvis. Avslås överprövningen tecknas avtal. 

Har du frågor?

Kontakta oss

Tel: 08 525 029 96
Mejl: inkopscentralen@adda.se