Aktomslag sexsidig

Prime Archival, 125 gram

Vit, bigad och falsad med flik efter långsidan. 230x305 mm, Plano 548x305 mm. Två falsar, 230+230, bigning 5 mm från falsvecken.

Arkivbeständigt, tillverkat enligt ISO 11108, uppfyller RAs krav på arkivbeständighet enligt RA-FS 2006:04. Bomullsbaserat papper som håller under obegränsad tid - mer än 1000 år.

Artikelnummer:
015565
50-99 st
34,75 kr/st
100-499 st
17,40 kr/st
500-999 st
11,17 kr/st
1000 > st
9,77 kr/st
Finns i lager