Yttrande och beslut - Nationellt program

Blankett för yttrande och beslut för mottagande av sökande till nationellt program i gymnasieskolan. (Skollagens 15 kap 5 § samt 16 kap 42, 44, 47-48 §§). Förklarande information finns på blankettens baksida.

Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

Artikelnummer:
631379
50-99 st
21,22 kr/st
100-499 st
11,28 kr/st
500-999 st
9,04 kr/st
1000 > st
8,03 kr/st
Finns i lager

Liknande

Yttrande och Beslut - Programinriktat val

Totalt: 1061,00 kr

Yttrande och Beslut - Yrkesintroduktion

Totalt: 1061,00 kr