Fickfakta Lagen om offentlig upphandling

Av: Sammanställd av Juristerna på AffärsConcept

I fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande myndigheter medan andra enbart gäller statliga myndigheter eller kommuner och landsting. Den innehåller förutom lagar och författningar en begreppsordlista samt en engelsk ordlista.

I nya LOU har uppdelningen av A- och B-tjänster upphört, i stället talar lagstiftningen om sociala tjänster och andra särskilda tjänster, så kallade S-tjänster. Tydligare regler om miljö-, arbetsrättsliga och sociala hänsyn har införts. Vidare har tidigare praxis kodifierats, bland annat undantagen för intern upphandling. Ett helt nytt upphandlingsförfarande, innovationspartnerskapet, har införts och det samlade dokumentet ESPD syftar till att standardisera formen för egenförsäkran om leverantörens möjlighet att delta i upphandlingar. Ett av syftena med nya LOU är bland annat att underlätta för små- och medelstora företag att lämna anbud i offentlig upphandling.

Artikelnummer:
7345-308-0
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2019
ISBN:
978-91-7345-308-0
1 > st
175,00 kr/st
Finns i lager