LUF fickfakta

Upphandling i försörjningssektorn

Av: Sammanställd av Juristerna på AffärsConcept

Denna utgåva trycks endast som Print-on-demand och minimiupplaga att beställa är 10 ex. Leveranstiden är 3-4 veckor.

Är du i behov av färre än 10 hör av dig till order@adda.se så samlar vi ihop med fler kunder så det blir 10 ex. Leveranstiden kan då bli längre är 3-4 veckor.

I fickfakta ingår förutom lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), även ett urval av och utdrag från andra lagar och förordningar som är relevanta för området. Den innehåller också en ordlista med viktiga upphandlingsbegrepp, ekonomiska begrepp samt en engelsk ordlista.

LUF reglerar upphandling inom försörjningssektorerna (vatten, energi, transporter eller posttjänster). Lagen består av 22 kapitel som bland annat omfattar lagens tillämpningsområde, tröskelvärden och kontraktsvärdesberäkning, upphandlingsförfaranden, ramavtalsbestämmelser, tidsfrister, avtalsspärr m.m. Till lagen hör även bilagor som bland annat definierar vad som enligt LUF är byggentreprenader samt sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Fickfakta är utformat i ett behändigt format och är ett användbart verktyg för alla som arbetar med upphandlingar eller anbudsgivning inom försörjningssektorerna.

Denna utgåva har reviderats med de förenklade upphandlingsreglerna som trädde i kraft 1 februari 2022, samt ändrade lagtexter och beloppsgränser som gäller fr o med 1 juli 2022.

Handlar du som privatperson?
Då vill vi göra dig uppmärksam på att priserna som anges är exklusive moms (6%) och du kommer att behöva ange ditt personnummer för att genomföra köpet. Frakt tillkommer och beror på vikt och storlek, ett genomsnittspris för frakt av en bok är 89 SEK. Vi fakturerar utan faktureringsavgift.

Artikelnummer:
7345-322-6
Förlag:
Adda Kompetens
Publiceringsår:
2022
10-14 st
410,00 kr/st
15-19 st
320,00 kr/st
20-24 st
275,00 kr/st
25 > st
255,00 kr/st
Finns i lager