Måste jag diarieföra det här?

Tilltryck beställt, på lager i början av april 2023

Av: Ewa Larsson

Detta är den tredje upplagan av Måste jag diarieföra det här? En handbok om regler och rutiner för ärenderegistrering. Den utgår från den tidigare upplagan från 2012 men har omarbetats utifrån de författningsändringar som skett.

År 2016 kom en ny lag om offentlig upphandling som bland annat pekar på elektroniska hjälpmedel för att genomföra upphandlingar. Under våren 2018 ersattes personuppgiftslagen med EU-förordningen GDPR, dataskyddsförordningen, som fått stor uppmärksamhet och stor påverkan på vår hantering av personuppgifter. År 2018 trädde också en ny förvaltningslag i kraft som har ett ännu tydligare fokus på myndigheternas skyldighet att säkerställa rättssäkerheten för medborgarna, vilka ska vara i fokus och ges god service.

Boken vänder sig till anställda och förtroendevalda inom hela den offentliga sektorn, i såväl statlig som kommunal verksamhet. Med kommunal verksamhet avser jag både den primärkommunala och den landstingskommunala. I boken används begreppet myndighet för både statliga och kommunala myndigheter

Artikelnummer:
7345-306-6
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2019
ISBN:
978-91-7345-306-6
1-9 st
295,00 kr/st
10 > st
277,00 kr/st
Finns inte i lager