Metodhandboken

Upphandlarens guide för strategier, kravställning och utvärdering

Av: Mats Lindbäck

Boken är skriven för att ge upphandlare en källa till inspiration, råd och idéer vid upphandling. Boken är ett omfattande uppslagsverk med fokus på själva hantverket, med råd och förslag på olika tillvägagångssätt (metoder) för hur upphandlaren löser sin uppgift i olika situationer vid offentlig upphandling. Läsaren kan söka stöd på "sin" kunskapsnivå inom en rad olika områden, bland annat vid arbete med strategier, kravställning och utvärdering av anbud.

Att behärska hur-frågorna är kort sagt nyckeln till framgång vid upphandling, exempelvis: Hur kriterier kan viktsättas i praktiken; Hur den "goda affären" kan definieras och följas upp. Hur en upphandling kan förberedas; Hur funktionskrav kan ställas; Hur upphandlaren väljer en bra utvärderingsmodell; Hur upphandlaren undviker manipulativa anbud; Hur utvärderingar och förhandlingar kan planeras och genomföras; Hur anbud kan utvärderas på ett effektivt sätt för båda parter.

Metodhandboken är indelad efter hur en upphandlare jobbar

  • förberedelser
  • att skapa underlag
  • utvärdering av anbud

samt innehåller marknadens mest omfattande beskrivning och klassificering av utvärderingsmodeller. Unikt för metodhandboken är att den kan läsas tillsammans med dess komplement www.metodhandboken.se för att bl.a. ta del av förklaringar, rättelser och tilläggsmaterial, baserat på läsarnas frågor och det material som inte fick plats i boken.

Artikelnummer:
7345-300-4
Förlag:
SKL Kommentus AB
Publiceringsår:
2017
ISBN:
978-91-7345-300-4
1 > st
990,00 kr/st
Finns i lager