Yttrandefrihet och lojalitet

Vad gäller för anställda hos kommuner och regioner

Av: Sveriges Kommuner och Regioner

Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitet för den personal som är anställd i kommuner och regioner?

Hur får arbetsgivaren göra när anställda offentligt kritiserar verksamheten? Den här boken försöker beskriva den juridiska riktlinjerna i en för chefer och politiker ibland komplicerad fråga.

Yttrandefrihet och lojalitet har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner för att främja en öppen demokratisk debatt och stärka politiker och chefer i deras roller. Skriften tar upp viktiga frågor för arbetsgivaren, som lagar och arbetsrättsliga regler, frågeställningar om vad arbetsgivaren får och kan göra och vilka regler som gäller för anställdas yttrande- och meddelarfrihet. Frågorna konkretiseras med rättsfall från Arbetsdomstolen och med JO-uttalanden.

Detta är den fjärde upplagan av skriften som bearbetats med hänsyn tagen till aktuella lagändringar, domar och beslut.

Artikelnummer:
7345-314-1
Förlag:
Adda Kompetens
Publiceringsår:
2022
ISBN:
978-91-7345-314-1
1 > st
249,00 kr/st
Finns i lager