SKR abonnemangsgrupper

Artikelnummer - Artikelbeskrivning

 • Grupp 00 – Generalabonnemang (Kommun)
 • Grupp 99 – Generalabonnemang (Region)
 • Grupp 10 – Huvudavtal, kommuner
 • Grupp 11 – Pensionsavtal, försäkring
 • Grupp 12 – Kommunala kollektivavtal
 • Grupp 13 – Medinflytandeavtal
 • Grupp 42 – Arbetsrätt
 • Grupp 51 – Räddningstjänst
 • Grupp 54 – Jourtjänstgörande personal
 • Grupp 58 – Lägerverksamhet
 • Grupp 59 – Hälso och sjukvård
 • Grupp 60 – Vård och omsorg
 • Grupp 63 – Utbildning
 • Grupp 80 – Personlig assistent