Grupp 513 - Utbildning

Abonnemanget innehåller:

Huvudöverenskommelsen med Kommunal, Vårdförbundet, Allmän Kommunal Verksamhet (Vision, SSR, Ledarna, Teaterförbundet), Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Akademikeralliansen, Allmänna bestämmelser (AB), Bilaga D, M, U, L samt Kommentaren till AB respektive Löneavtalet, BEA, BUI, BIA, Avtal om Korrigering av preliminär lön, TRAKT, Pensionsavtalen AKAP-KL samt KAP-KL, KOM-KL, Samverkansavtal och Kommunalt huvudavtal (KHA).