SHA

Särskilt huvudavtal för den offentliga sektorn

Av: Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta

I lydelse fr o m 2005-09-15.

Pärm 1: Arbetsrätt m.m.

Artikelnummer:
3110501
Förlag:
SKL Kommentus Media AB
Publiceringsår:
2005
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
55,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st
Finns i lager