TRAKT T

Traktamentsavtal

Av: Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

I lydelse fr o m 2018-01-01.

Avtalet är kompletterat med ett supplement innehållande beloppsberäkning från och med 2020-01-01

Pärm 3: Allmänna bestämmelser med bilagor samt övriga lönekollektivavtal m m.

Artikelnummer:
3131703
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2018
1-9 st
76,00 kr/st
10-99 st
70,00 kr/st
100 > st
60,00 kr/st
Finns i lager