Bilaga D till AB

Särskilda bestämmelser för anställning i personalpool.

Av: Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

I lydelse fr o m 2016-05-01.

Detta häfte gäller för Svenska Kommunalarbetareförbundet. För övriga organisationer tillämpas fortfarande Bilaga D i lydelse 2013-04-01.

Pärm 3: Allmänna bestämmelser med bilagor samt övriga lönekollektivavtal mm.

Artikelnummer:
3130406
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2016
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
52,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st
Finns i lager