Information om behandling av Personuppgifter

Vi kan komma att samla in och behandla personuppgifter om dig när du besöker sklkommentus.se eller kontaktar oss på annat sätt, exempel via telefon. Hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av dessa och för vilka ändamål informerar vi om på denna sida.

Cookies

SKL Kommentus använder cookies och liknande tekniker för att samla in information om dig och din enhet (t.ex. telefon eller dator) när du besöker Webbplatsen. För mer information om hur SKL Kommentus använder cookies, se vår information om användning av cookies [länk].

Ändamålen med behandlingen för användare av webbplatsen

Personuppgifter angivna i formulär

Vi behandlar de personuppgifter du fyller i när du kommunicerar med oss via de kontaktformulär som finns på webbplatsen.

De personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Personuppgifter i fritexfält
 • Vad ditt ärende gäller

Laglig grund för behandling enligt ovan är SKL Kommentus berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig, besvara dina frågor och hantera dina ärenden.

Anmälan till utbildningar och seminarer

Vi behandlar de personuppgifter du fyller i när du anmäler dig till utbildningar och seminarier via webbplatsen.

De personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

 • Namn
 • Titel
 • Organisation/arbetsgivare
 • Faktureringsadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Matpreferenser/övriga önskemål
 • Uppgift om vald utbildning

Laglig grund för behandling enligt ovan är SKL Kommentus berättigade intresse av att kunna administrera och tillhandahålla den utbildning eller det seminarium du valt att anmäla dig till.

Laglig grund för dig som anmäler dig i egenskap av privatperson är att behandlingen är nödvändig för att SKL Kommentus ska kunna fullgöra ett avtal med dig.

Anger du allergier (eller andra känsliga personuppgifter) kommer vi att behandla dessa Personuppgifter med stöd av ditt uttryckliga samtycke.

Anmälan till nyhetsbrev

Vi behandlar dina personuppgifter, den e-postadress du anger när du anmäler dig till att prenumerera på något av våra nyhetsbrev.

Laglig grund för behandlingen är att den är nödvändig för att SKL Kommentus ska kunna fullgöra ett avtal med dig.

När du handlar i webbutiken

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du skapar ett användarkonto för att du ska kunna genomföra ett köp samt för att administrera ditt köp.

De personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

 • E-postadress
 • Lösenord
 • Personnummer
 • Typ av medlemskap (Pacta-medlem, SKL-medlem eller annat)
 • Namn
 • Organisation
 • Telefonnummer
 • Leveransadress
 • Faktureringsadress

Laglig grund för behandlingen är att den är nödvändig för att SKL Kommentus ska kunna ingå och fullgöra ett avtal med dig. För det fall du handlar på webbshopen för din arbetsgivares/organisations räkning, se motsvarande behandling under punkten 3.2.2 nedan.

Utvärdering och uppföljning av användning digitala kanaler

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna utvärdera och följa upp användningen av webbplatsen och våra digitala kanaler. Detta innefattar exempelvis r att kunna ta fram statistik rörande webbplatsen.

De personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

 • Namn
 • Användargenererad information, exemopelvis loggfiler och sökmönster

Laglig grund för att behandlingen är SKL Kommentus berättigade intresse av att kunna utvärdera och följa upp användningen av webbplatsen och andra digitala kanaler.

Behandling för att hantera och skydda våra IT-system och tjänster

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att hantera och skydda våra IT-system och tjänster. Exempelvis genom loggning, felsökning, backuper, underhåll av system och utredning av eventuella IT-incidenter.

När det nödvändigt behandlar vi då:

 • All information som räknas upp i punkterna ovan

Laglig grund för behandlingen är SKL Kommentus berättigade intresse av att kunna hantera och skydda våra IT-system och tjänster.

Fullgöra rättsliga förpliktelser

Vi kommer att behandla dina Personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åligger oss, exempelvis bokföringsskyldighet.

De personuppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Samtliga personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser

Laglig grund för behandlingen är att den är nödvändig för att SKL Kommentus ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser.

Fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk om en tvist mot förmodan skulle uppstå mellan dig och SKL Kommentus.

De personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

 • E-postadress
 • Övrig information som är nödvändig för ändamålet
 • Namn

Laglig grund för behandlingen är SKL Kommentus berättigade intresse i att kunna försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk.

Kontaktpersoner hos kunder, leverantörer och anbudsgivare

Administration av Mina Sidor

När du använder Mina Sidor kommer SKL Kommentus att behandla dina Personuppgifter för att administrera ditt användarkonto. Personuppgifter vi behandlar för dessa ändamål är[JG11] [DE12] :

Kategori av Personuppgift
Företag
Faktureringsadress
Namn
Telefonnummer
Titel
E-postadress
Avdelning
Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är SKL Kommentus berättigade intresse av att kunna administrera de användarkonton som har tillgång till Mina Sidor.

3.2.2. Administration av köp via webbshopen

Vi kommer att behandla dina Personuppgifter för att du ska kunna skapa ett användarkonto om du väljer att genomföra ett köp genom webbshopen, samt för att administrera ditt köp. Personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
E-postadress
Lösenord
Typ av medlemskap (Pacta-medlem, SKL-medlem eller annat)
Namn
Organisation
Telefonnummer
Leveransadress
Faktureringsadress


Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är en intresseavvägning där SKL Kommentus har ett berättigat intresse av att kunna hantera och administrera köp som du gör för din arbetsgivares/organisations räkning.

3.2.3. Kommunikation inom ramen för avrop eller andra frågor kopplade till offentliga upphandlingar

Vi behandlar dina Personuppgifter för att kunna kommunicera med dig när du agerar t.ex. avropar från ett ramavtal för din arbetsgivares räkning eller annan kommunikation som har samband med din roll som kontaktperson. Personuppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Namn
E-postadress
Företag
Telefonnummer
Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är SKL Kommentus berättigade intresse av att kunna kommunicera med kontaktpersoner hos anbudsgivare eller andra intressenter i offentliga upphandlingar.

3.2.4. Anmälan till nyhetsbrev

Vi kommer att behandla dina Personuppgifter när du anmäler dig till att prenumerera på något av de nyhetsbrev som tillhandahålls av SKL Kommentus. Personuppgifter vi kan komma att behandla för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Namn
Befattning
Kommun/landsting/organisation
Telefonnummer
E-postadress
Fakturaadress
Uppgift i fritextfält


Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är att behandlingen är nödvändig för att SKL Kommentus ska kunna fullgöra ett avtal med dig.

3.2.5. Hantering av abonnenter på Lönelänken

Vi kommer att behandla dina Personuppgifter för att administrera din användning av Lönelänken för de fall din arbetsgivare har tilldelat dig behörighet inom ramen för arbetsgivarens abonnemang. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Namn
Titel
Telefonnummer
E-postadress
Arbetsgivare
Abonnemangsform
Behörighetsnivå
Faktureringsuppgifter

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är SKL Kommentus berättigade intresse av att kunna administrera de användare som tilldelats behörighet av sin arbetsgivare (SKL Kommentus kund).

3.2.6. Hantera intresseanmälan till HR- och chefsguiden

Vi behandlar dina Personuppgifter för att kunna hantera din intresseanmälan till HR- och chefsguiden- Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Namn
Befattning
Organisation
Telefonnummer
E-postadress
Uppgifter i meddelande till SKL Kommentus

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är SKL Kommentus berättigade intresse i att skapa och hantera ditt användarkonto.

3.2.7. Hantera och skydda våra IT-system och tjänster

Vi kommer att behandla dina Personuppgifter för att hantera och skydda våra IT-system och tjänster genom bl.a. loggning, felsökning, backuper, underhåll av system och utredning av eventuella IT-incidenter. När så är nödvändigt behandlar vi följande Personuppgifter:

Kategori av Personuppgift
All information som räknas upp i punkterna ovan.
Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är SKL Kommentus berättigade intresse av att kunna hantera och skydda våra IT-system och tjänster.
3.2.8. Fullgöra rättsliga förpliktelser

SKL Kommentus kommer att behandla dina Personuppgifter för att SKL Kommentus ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åligger SKL Kommentus, t.ex. bokföringsskyldighet. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
Samtliga Personuppgifter som är nödvändiga för att SKL Kommentus ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser.

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är att behandlingen är nödvändig för att SKL Kommentus ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser.

3.2.9. Försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk

SKL Kommentus kan komma att behandla dina Personuppgifter för att försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk om en tvist mot förmodan skulle uppstå mellan SKL Kommentus och din arbetsgivare. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
E-postadress
Övrig information som är nödvändig för ändamålet
Namn

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är SKL Kommentus berättigade intresse i att kunna försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk.

8. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, kontakta gärna SKL Kommentus enligt nedanstående kontaktinformation.

SKL Kommentus AB, org. nr. 556026-1900, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm,

[Telefon]

[E-post].

SKL Kommentus har utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas.