Min personliga hälsobok - engelska

Foldern Min personliga hälsobok översatt till engelska

Min personliga hälsobok är en folder för föräldrar om sitt barns hälsa, tillväxt och utveckling med utrymme för egna noteringar. Hälsoboken ger stöd för föräldrarnas egna frågor och önskemål, vilket är en viktig utgångspunkt för dialogen mellan föräldrar och BVC-personal. Den har delats ut av barnavårdscentralen till nyblivna mammor och pappor sedan 1994 och utgör ett komplement till den vanliga hälsojournalen.

Den nya uppdaterade hälsoboken är omarbetad tillsammans med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam i Jönköping. Den innehåller relevant och viktig information som rör barnet samt tillväxtkurvor som har tagits fram och utformats av Kerstin Albertsson Wikland, professor i pediatrisk tillväxtforskning.

Folder om 44 sidor i A5-format, förpackade om 100 ex.

Artikelnummer:
412275
10-49 st
40,98 kr/st
50-99 st
33,74 kr/st
100 > st
25,82 kr/st
Finns i lager

Liknande

Min personliga hälsobok - arabiska

Totalt: 409,80 kr

Min personliga hälsobok - somaliska

Totalt: 409,80 kr

Plastficka

Totalt: 165,40 kr

Min personliga hälsobok - svenska

Totalt: 4098,00 kr