Ljudövning s- tje- diskrimination

S-paket blad 228

Block om 25 ex.

Bilderna kan användas i talträning, språkträning och som underlag för och inspiration till minnesövningar och muntligt berättande. Materialet är tänkt att underlätta, variera och stimulera. För barnet/eleven är bilderna ett stöd för minnet och en inspiration till egna associationer och för samtal. Bilderna kan användas i barnets läxbok om det passar att träna hemma eller på förskolan.

Artikelnummer:
417233-228
1 > st
221,45 kr/st
Finns i lager