Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

3 februari 2022 Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

De globala målen: mål 7 och 13

Vad innebär mål 7 hållbar energi för alla och mål 13 bekämpa klimatförändringarna? Hur arbetar vi på Adda Inköpscentral med målen i våra upphandlingar? Här ger vi exempel på hur vi arbetar med klimatkrav på transporter, klimatdeklarationer och energimätningar.

news-icon

Vad innebär mål 7 och 13?

Mål 7 handlar om att alla människor ska ha tillgång till pålitlig, hållbar och prisvärd energi. Många människor saknar fortfarande tillgång till elektricitet. Vi måste se till att fler människor får tillgång till pålitlig elektricitet från förnybara energikällor som inte orsakar ökade koldioxidutsläpp. Dessutom eftersträvas en kraftig effektivisering av vår energianvändning, där man till 2030 vill fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Mål 13 handlar om att bekämpa en av vår tids största utmaningar – klimatförändringarna. Effekterna av klimatförändringarna påverkar alla, men människor som lever i fattigdom drabbas hårdast. Förändrat klimat orsakar bland annat torka och översvämningar, vilket är ett hot mot människors hälsa och säkerhet. Därför behöver vi stärka vår motståndskraft mot och förmåga till anpassning till naturkatastrofer.

För att tackla klimatförändringarna behöver vi också förändra hur vi använder våra resurser i bland annat energi, produktion och jordbruk. Det är fortfarande möjligt att begränsa uppvärmningen av planeten genom teknologiska innovationer och effektivisering.

Hur bidrar Adda Inköpscentral till att nå målen?

I de fall de upphandlade varorna eller tjänsterna medför utsläpp av växthusgaser, eller användning av energi eller bränslen i brukarfasen, är det viktigt att vi upphandlar med klimathänsyn. Att upphandla med klimathänsyn innebär i praktiken att ställa höga krav på exempelvis:

  • energieffektiva byggnader
  • effektiva apparater
  • minskade/optimerade transporter samt fordon med lägre utsläpp
  • förlängd livslängd, återvunna material eller återbrukade produkter (vilket innebär minskad resursanvändning och produktion av färre varor).

Att upphandla med klimathänsyn går dessutom ofta hand i hand med andra miljömål, som bättre luftkvalitet och minskade avfallsmängder. Genom drivande krav och utvärderingskriterier uppmuntrar vi våra leverantörer till utveckling och innovation. Vi strävar efter att få med klimatrelaterade kravställningar i alla de upphandlingar där det är relevant.

Här är exempel på tre vanliga kravställningar:

  • I ramavtal som inkluderar transporttjänster ställer vi miljökrav på fordon och/eller drivmedel, samt att samordnad varudistribution ska accepteras.
  • Leverantörer ska redovisa klimatdeklarationer (totala klimatavtrycket) för offererade produkter. Detta hjälper kunden att göra klimatsmarta val.
  • Maxvärde anges för produkters energianvändning. Energimätning sker i enlighet med standarder för att få en jämförbarhet. Hög energiprestanda är ofta också ett krav i miljömärkningar såsom TCO Certified, Blue Angel och Energy Star.
Kommentarer (0)
Skriv en kommentar
Utbildning i hållbar upphandling

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda har tillsammans tagit fram en utbildning i hållbar upphandling riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen. 

Till Hållbar upphandling

Prenumerera på nyhetsbrevet om hållbarhet