Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

11 november 2021 Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

De globala målen: mål 3, 6 och 14

Vad innebär mål 3 - god hälsa och välbefinnande, mål 6 - rent vatten och sanitet för alla och mål 14 - hav och marina resurser? Hur arbetar vi på Adda Inköpscentral med målen i våra upphandlingar? Här ger vi exempel på hur vi arbetar med de här frågorna i upphandlingar som rör barn, i vårt dynamiska inköpssystem för konstgräs, i ramavtalen för vitvaror, möbler, yrkeskläder och skor samt i leveranskedjan.

news-icon

Vad innebär mål 3, 6 och 14?

Mål 3 - alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Det inkluderar arbete för att väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

Mål 6 - alla människor ska ha tillgång till rent vatten och sanitet. Det inkluderar arbete för att förbättra vattenkvaliteten genom att bland annat minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material samt halvera andelen obehandlat avloppsvatten.

Mål 14 - bevara och använda världens hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart sätt. Det inkluderar att förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen. Det inkluderar också att minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser.

Hur bidrar Adda Inköpscentral till att nå målen?

Det finns ett flertal förordningar och direktiv som reglerar användning och utsläpp av miljö- och hälsopåverkande ämnen i produkter:

  • EU:s kemikalielagstiftning Reach med dess kandidatförteckning på 200 särskilt farliga ämnen
  • RoHs-direktivet om särskilt farliga ämnen i elektronik.
  • Leksaksdirektivet med gränsvärden och förbud kring olika kemiska ämnen i leksaker

Detta är regelverk som vi ofta hänvisar till i våra ramavtal.

En viktig del i vår kontroll av kemikaliekraven är att vi ställer ett övergripande krav på att leverantören ska ha ett systematiskt kemikaliearbete. Leverantören ska ha dokumenterade och implementerade rutiner för att kontrollera att varan uppfyller lagstiftningen och hantering av information kring miljö- och hälsofarliga ämnen.

Här är några exempel på kravställningar i våra ramavtal:

  • Det finns många miljö- och hälsofarliga ämnen som ännu inte är reglerade och i alla upphandlingar som rör barn och offentliga miljöer där barn vistas är det viktigt att ställa ytterligare kemikaliekrav. Upphandlingsmyndighetens kravpaket om en ”Giftfri förskola” innehåller krav på leksaker och hobbymaterial, möbler och textiler där exempelvis kraven på leksaker går längre än leksaksdirektivet.
  • I det dynamiska inköpssystemet för konstgräs finns kemikaliekrav på granulaten och sviktpadden så att en mindre mängd skadliga ämnen läcker ut i grundvattnet. Det finns även krav på att det ska finnas barkfilter i samlingsbrunn eller dagvattenbrunn, vilket reducerar halter av tungmetaller i vattnet från planen. Det är dock upphandlande myndighet som bestämmer om dessa krav ska ställas.
  • I ramavtalen för vitvaror, yrkeskläder och skor har vi ställt krav på att produkterna inte ska vara biocidbehandlade enligt Biocidsförordningens definition. Biocider är ämnen som ger en antimikrobiell funktion, dvs. motverkar tillväxt av bakterier och svampar. Behandlingen försvinner dock ofta redan efter en tvätt och riskerar att påverka vattenlevande organismer och kan också påskynda utvecklingen av resistenta bakterier och svampar.
  • Mål 3, 6 och 14 omfattas även av alla avtal med villkor för hållbara leveranskedjor. Industrikemikalier används både i tillverkningen och i produkterna.
  • Utöver att ställa krav på kemikalierna kan vi ställa krav på miljömärkta produkter, såsom för kaffe, papper, textilier, IT-produkter och möbler. I själva miljömärkningen ingår ofta krav och kontroll som bidrar till att uppnå mål 3, 6 och 14, men också för arbetsvillkoren i leveranskedjan.

Ta del av alla våra ramavtal och dynamiska inköpssystem här.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar

Utbildning i hållbar upphandling

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda har tillsammans tagit fram en utbildning i hållbar upphandling riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen. 

Till Hållbar upphandling

Prenumerera på nyhetsbrevet om hållbarhet