Delgivningskvitto - A6

Blankett som används för kvittens på delgivning. I blanketten fylls uppgifter i om myndighet, delgivningsnummer och ärende samt datum och namnunderskrift av mottagaren. Kvittot ska skickas tillbaka till berörd myndighet av mottagaren. Blankettens artikelnummer hos Domstolsverket är DV 802.

A7 liggande.

Artikelnummer:
084314
50-99 st
19,20 kr/st
100-499 st
11,28 kr/st
500-999 st
9,04 kr/st
1000 > st
8,03 kr/st
Finns i lager

Liknande

Delgivningskvitto - A6

Totalt: 951,50 kr

Stämningsmannadelgivning

Totalt: 1271,50 kr