Kommunallagen med kommentarer och praxis

Sjätte utgåvan av boken Kommunallagen med kommentarer och praxis

Av: Lena Dalman, Ylva Lindblom, Germund Persson och Staffan Wikell

Boken Kommunallagen redovisar lagändringar fram till och med oktober 2021 tillsammans med kommentarer och praxis. Ger även en beskrivning av kommunallagens förhållanden till annan lagstiftning som berör kommuner och regioner.

Kommentaren innehåller en gedigen beskrivning av förarbeten och rättspraxis i relation till respektive bestämmelse. Den rättspraxis som redovisas kommer från såväl högsta som lägre instanser.

Kommunallagen i förhållande till annan lagstiftning

Boken ger också en beskrivning av kommunallagens förhållanden till annan lagstiftning som berör kommuner och regioner och författarna lyfter praktiska tolkningsproblem som de haft att ta ställning till i det dagliga juridiska arbetet inom kommunalrätten.

Denna bok riktar sig till förtroendevalda och anställda i kommuner och regioner, till praktiserande jurister, till förvaltningsdomstolar och statliga myndigheter, till utbildningen i förvaltningsrätt men också till den kommunalt intresserade allmänheten.

Artikelnummer:
7345-316-5
Förlag:
Adda AB
Publiceringsår:
2022
ISBN:
978-91-7345-316-5
1-4 st
750,00 kr/st
5-9 st
725,00 kr/st
10 > st
710,00 kr/st
Finns i lager

Liknande

Kommunal nämndadministration

Totalt: 508,00 kr