Upphandlingsansvarig – du ser till att ramavtalet kan användas

Kommuner, regioner och kommunala bolag kan bli kund hos oss och använda våra ramavtal. Du som är upphandlingsansvarig i din organisation ser till att ni kan använda avtalen. Här berättar vi hur det går till.

För upphandlare 490x300.jpg

Betala serviceavgiften

För att kunna använda våra ramavtal behöver du betala en årlig serviceavgift på 1 000 kronor. Serviceavgiften gör din organisation avropsberättigad på de avtal som vi tar fram under det kommande året. Vet du inte om din organisation har betalat serviceavgiften behöver du logga in på Mina sidor eller kontakta oss.

Gör avropsanmälan

Som upphandlingsansvarig är du ansvarig för att din organisation har gjort en avropsanmälan på de ramavtal som ni är intresserade av. På Mina sidor gör du avropsanmälningar samt har koll på vilka ramavtal din verksamhet är avropsberättigade på.

Administrera konton på Mina sidor

Vill du att fler än du ska kunna göra avropsanmälan kan du själv lägga upp och administrera konton för dessa personer på Mina sidor.

Fråga om Mina sidor eller få inloggningsuppgifter

Är du ny upphandlingsansvarig och inte vet om din verksamhet finns registrerad eller behöver få inloggningsuppgifter till Mina sidor, mejla till inkopscentralen@adda.se.