Serviceavgiften: biljetten till att använda våra ramavtal

För att bli kund och handla på våra ramavtal måste du som upphandlingsansvarig betala en serviceavgift till oss. Alla kommuner, regioner och deras bolag kan bli kund hos oss.

Plånbok Serviceavgift

I slutet på varje år skickar vi ut en faktura på 1 000 kronor till upphandlingsansvariga, kommunchefer, regiondirektörer eller bolagens VD. Serviceavgiften innebär en möjlighet, men inte skyldighet, att använda kommande ramavtal som annonseras under det följande året.

Alla verksamheter inom din organisation kan använda ramavtalen

Genom att betala serviceavgiften för 2021 blir alla som ingår i myndigheten eller enheten (till exempel skolor, äldreboenden, vårdmottagningar, bibliotek, barnomsorg) avropsberättigade på alla ramavtal som annonseras det året.

Formulär för serviceavgift

Alla kommuner, regioner och deras bolag kan bli kunder hos oss. Är ni inte redan kund, fyll i formuläret nedan för att få tillgång till de upphandlingar vi annonserar nästa år. 

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

OBS! Välj fakturaformat nedan *