Serviceavgiften: biljetten till att använda våra ramavtal

För att bli kund och handla på våra ramavtal måste du som upphandlingsansvarig betala en serviceavgift till oss. Alla kommuner, regioner och deras bolag kan bli kund hos oss.

I slutet på varje år skickar vi ut en faktura på 1 000 kronor till upphandlingsansvariga, kommunchefer, regiondirektörer eller bolagens VD. Serviceavgiften innebär en möjlighet, men inte skyldighet, att använda kommande ramavtal som annonseras under det följande året.

Alla verksamheter inom din organisation kan använda ramavtalen

Genom att betala serviceavgiften blir alla som ingår i myndigheten eller enheten (till exempel skolor, äldreboenden, vårdmottagningar, bibliotek, barnomsorg) avropsberättigade på alla ramavtal som annonseras det året.

Formulär för serviceavgift

 

Genom att ange din e-post samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter