Delområde 5: Etikettskrivare utan serviceavtal

Delområde 5 omfattar köp av etikettskrivare, närliggande tjänster, tillbehör, förbrukningsmateriel och reservdelar.

En detaljerad beskrivning av vad som ingår i respektive maskin som standard och vad som ska kunna väljas som tillval framgår av stöddokument ”Bilaga 21 Standardkonfiguration delområde 5” samt ”Bilaga 20 Kravspecifikation delområde 5”.

Beställningsstöd

För att underlätta arbetet med att beställa från ramavtalet hittar du här ”Guide - identifiera ditt behov – delområde 5” samt ”Avropsvägledning delområde 5 - Etikettskrivare utan serviceavtal”.

Avropsordning

Avrop sker genom beställning från tilldelad ramavtalsleverantör.

Stöddokument

Produktspecifikationer delområde 5.zip (Komprimerad fil, 389 kB, nytt fönster)

Avropsvägledning delområde 5.pdf (PDF-dokument, 174 kB, nytt fönster)

Bilaga 20 Kravspecifikation delområde 5.pdf (PDF-dokument, 447 kB, nytt fönster)

Bilaga 21 Standardkonfiguration delområde 5.xlsx (Excel-dokument, 57 kB, nytt fönster)

Bilaga 29 Ramavtalsförlaga delområde 5.pdf (PDF-dokument, 386 kB, nytt fönster)

Bilaga 35 Kontraktsvillkor delområde 5.pdf (PDF-dokument, 286 kB, nytt fönster)

Guide - identifiera ditt behov - delområde 5.pdf (PDF-dokument, 234 kB, nytt fönster)

Leverantör

Perfect Print Sverige AB